Toppur: Generalforsamling

Wednesday 4 November 2020

Indkaldelse til generalforsamling

Der indkaldes hermed til Toppur’s årlige generalforsamling

Onsdag d.4.november 2020 kl. 19.30

I Skjød forsamlingshus, Bygaden 25, 8450 Hammel.

Grundet Coronasituationen har vi i år valgt at man skal tilmelde sig arrangementet, så vi kan klargøre ift. gældende regler om afstand mm. Tilmelding sker via Sporti og det er ganske gratis at tilmelde sig😊

Generalforsamlingen bliver afholdt med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Beretning ved formanden til godkendelse
 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse
 4. Diskussion af næste års budget og fastsættelse af næste års kontingent
 5. Behandling af indkomne forslag – forslag skal være bestyrelsen i hænde senest d. 14. oktober 2020
 6. Valg af formand
 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 8. Valg af 2 suppleanter
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant
 10. Diskussion af næste års program
 11. Eventuelt

Vil du have indflydelse på, hvad der sker i Toppur? Har du gode forslag til aktiviteter? Vil du møde nye og ”gamle” Toppurister?

Toppur er vært med kaffe øl/vand, sandwich og kage!

Vel mødt! På Bestyrelsens vegne Dorte Præstholm Schneider

Organizer contact info

Islandshesteklubben ToppurSe arrangørklubben på SPORTI

Islandshesteklubben Toppur

Meeting / starting place

Bygaden 25
8450 Hammel
Danmark Show on map Navigate here