SPORTI terms and conditions

Translation is pending...

SPORTI

 • Køber handler med SPORTI I/S (i det følgende benævnt SPORTI), CVRnr. 31 14 04 39.
 • SPORTI har eksisteret siden 15. januar 2008 (og blev oprindeligt stiftet i 2004).
 • SPORTI’s postadresse er Bryndumvej 108, 6715 Esbjerg N.
 • SPORTI kan kontaktes på info@sporti.dk og på telefon 20 71 73 84.

Bestilling, levering og reklamation

 • SPORTI formilder alene salg af billetter til sportsevents mellem køberen og den ansvarlige arrangør af eventen.
 • Køber er gjort opmærksom på og accepterer følgende:
  • Levering af billetter sker kun elektronisk.
  • Billetten skal printes på lyst papir, i farver eller sort/hvid, og accepteres kun med gyldig streg-kode.
  • Stregkoden tillader kun adgang for én person og kan kun benyttes én gang. Ulovlig kopiering eller ulovligt videresalg af billetter kan betyde, køber ikke kan benytte billetten.
  • SPORTI og arrangøren har intet ansvar for problemer, som skyldes ulovlig kopiering eller videresalg af billetter.
  • Billetten bliver ikke erstattet ved bortkomst, men kan genudstedes mod betaling af et gebyr. Køber bærer risikoen for dobbeltfremmøde.
  • Billetten refunderes kun af arrangøren og kun ved aflysning af eventen. Eventuelle tillagte gebyrer refunderes ikke, herunder gebyrer til PBS og andre kortindløsere.
  • Ved modtagelsen af billetten bør køber straks kontrollere, at der er tale om den korrekte event, korrekt dato og tidspunkt samt eventuelle pladser.
  • SPORTI er uden ansvar for eventens gennemførelse, herunder for konkurs, aflysning, ændringer i program og lignende.
  • Alle henvendelser vedrørende eventen skal ske til arrangøren. Bekræftelsesmailen indeholder informationer om arrangøren, således at arrangøren kan kontaktes.
  • Hvis der er opkrævet moms fremgår det af kvitteringen. Den anvendte momssats er på 25 %.
  • Køber er først bindende, når køber har godkendt og gennemført betalingen.
 • Inden den endelige accept af bestillingen på www.sporti.dk kan køber til enhver tid ændre i bestillingen.
 • Køber modtager umiddelbart efter bestillingen en kvittering med et link til en side på www.sporti.dk, som gengiver de informationer der er afgivet i forbindelse med bestillingen.
 • Kvitteringen vil indeholde følgende informationer: Kontaktinformationer på SPORTI, at leve-ring er sket digitalt, informationer om registreringen, valg af betalingsmåde, og oplysning om at fortrydelsesretten er ophørt.
 • Køber er i forbindelse med købet forpligtet til at oplyse en gyldig og funktionsdygtig e-mail. SPORTI tager intet ansvar for levering af billetter såfremt der ikke er oplyst en gyldig og funktionsdygtig e-mail.
 • Når køber modtager ordrebekræftelsen, bør køber straks sikre sig, at de ydelser der er købt, er som køber har bestilt.
 • Er der noget galt med købers bestilling, bedes køber kontakte SPORTI, så fejlen hurtigst muligt kan blive rettet.

Fortrydelsesret

 • I henhold til ”Lov om visse forbrugeraftaler § 17, stk. 2, jf. § 9, stk., 2 nr. 2a” er køb af billetter (herunder også madbilletter) ikke omfattet af fortrydelsesretten.

Betaling og priser

 • SPORTI trækker betalingen, når det bestilte er leveret elektronisk til køber.
 • SPORTI trækker aldrig et større beløb på købers kort, end det som køber har godkendt.
 • Alle priser er opgivet inklusiv moms, hvor der er pålagt moms. Eventuelle gebyrer til SPORTI er anført sammen med prisen.
 • Inden køber accepterer bestillingen, vil det totale beløb, køber skal betale, blive oplyst

Persondata

 • Den dataansvarlige for indsamling af personhenførbare data er SPORTI.
 • SPORTI logger IP-adresser (en slags ID for computerens placering på internettet) for at administrere web-sitet, håndtere købsprocessen, og som mulig bevismateriale i forbindelse med eventuel svindel. IPadresser indeholder ingen umiddelbart personidentificerbare oplysninger. Kun politiet har mulighed for at personidentificere IP-adresser.
 • Vi opbevarer kun informationer om køber, som køber selv har oplyst til SPORTI.
 • Køber kan til enhver tid selv rette profiloplysninger eller rette henvendelse til SPORTI (info@sporti.dk) for nedlæggelse af profilen.
 • SPORTI anvender kun købers profilinformationer til det, køber udtrykkelig har givet SPORTI lov til, samt til at vise tilpassede annoncer, når køber logger ind.
 

Your SPORTI team

Kernen i SPORTI er tre glade herrer. Vi har hver vores fokus i virksomheden - men et fælles mål: At levere stærke services til alle SPORTIs brugere.

Om teamet