SPORTI's Handelsbetingelser

Ved køb på www.sporti.dk har køber accepteret nedenstående betingelser.

Oplysninger om SPORTI

Køber handler med SPORTI I/S (i det følgende benævnt SPORTI), CVR-nr. 31 14 04 39. SPORTI har eksisteret siden 15. januar 2008 (og blev oprindeligt stiftet i 2003). SPORTI’s postadresse er Bryndumvej 108, 6715 Esbjerg N.

SPORTI kan kontaktes på info@sporti.dk og på telefon 20 71 73 84.

Ydelser med online tilmelding og betaling på SPORTI

På www.sporti.dk kan du bestille og betale for følgende elektroniske ydelser:

 • Tilmeldinger til events (som deltager)
 • Billetter til sportsevents (som tilskuer)
 • Medlemskab af foreninger
 • Registreringer til Dansk Islandshesteforening (DI) og Norsk Islandshestforening (NIHF)

SPORTI formilder alene salg af tilmeldinger/registreringer, til de ovenfor nævnte typer af elektroniske ydelser, mellem køberen og den ansvarlige arrangør, der leverer hovedydelsen.

Processen for bestilling

For at foretage et køb på SPORTI skal du gøre følgende:

 1. Find det som du skal købe
 2. Log ind, hvis du allerede er oprettet, eller opret en profil, hvis du er ny kunde
 3. Vælg det du skal købe og indtaste nødvendige oplysninger til arrangøren/leverandører
 4. Vælg betalingsmåde og acceptér handelsbetingelser og persondatapolitik
 5. Indtast kortoplysninger
 6. Godkend betalingen

Inden den endelige accept af bestillingen på www.sporti.dk kan køber til enhver tid ændre i bestillingen.

Levering af ydelsen

Levering af ydelsen sker digitalt i det øjeblik du godkender betalingen. Eventuelle produkter du har tilkøbt, f.eks. løbstrøje, vil blive leveret af den ansvarlige arrangør.

Din fakturakvittering vises på skærmen samt sendes til den mail du oplyste i løbet af tilmeldingsprocessen. Levering af tilmeldinger, billetter, medlemskab og registreringer sker kun elektronisk via e-mail. Har du ikke modtaget en kvittering indenfor 24 timer efter gennemført køb kan du gøre følgende:

 • Undersøg om du har skrevet korrekt mailadresse og om købet er gennemført (er penge trukket i banken?).
 • Undersøg om du har et spamfilter der frasorterer mails fra @sporti.dk.

Hvis det ikke hjælper, kan du kontakte SPORTI på telefon +45 2071 7384 eller info@sporti.dk.

Kvittering/billet og eventuel bortkomst

Kvittering for tilmelding og betaling, eller billetten med stregkode, er dit adgangstegn til en konkret event eller som bekræftelse på et køb af en registrering til DI eller køb af medlemskab. Du bør altid medbringe kvittering/billet som dit bevis på tilmelding og betaling.

Hvis din kvittering eller billet bliver væk før arrangementet, kan SPORTI gensende en ny kvittering eller udstede en ny billet til dig. Den nye billet vil have en ny stregkode og den gamle billet vil ikke længere være gyldig. Du skal kontakte SPORTI for at få tilsendt en ny kvittering eller for udstedelse af ny billet. Som køber bærer du risikoen for dobbeltfremmøde. SPORTI kan opkræve et gebyr for udstedelse af en ny billet.

SPORTI og arrangøren har intet ansvar for problemer, som skyldes ulovlig kopiering eller videresalg af billetter.

Ved køb af billetter er køber gjort opmærksom på og accepterer følgende:

 • Levering af billetter sker kun elektronisk.
 • Billetten skal printes på lyst papir, i farver eller sort/hvid, og accepteres kun med gyldig stregkode.
 • Stregkoden tillader kun adgang for én person og kan kun benyttes én gang. Ulovlig kopiering eller ulovligt videresalg af billetter kan betyde, køber ikke kan benytte billetten.
 • SPORTI og arrangøren har intet ansvar for problemer, som skyldes ulovlig kopiering eller videresalg af billetter.
 • Billetten bliver ikke erstattet ved bortkomst, men kan genudstedes mod betaling af et gebyr. Køber bærer risikoen for dobbeltfremmøde.

Reklamation og oplysning om klagemuligheder

Ved modtagelsen af kvitteringen bør køber straks kontrollere, at der er tale om den korrekte ydelse, korrekt dato og tidspunkt samt eventuelle pladser. Er der noget galt med købers bestilling, bedes køber kontakte SPORTI, så fejlen hurtigst muligt kan blive rettet.

Køber er i forbindelse med købet forpligtet til at oplyse en gyldig og funktionsdygtig e-mail. SPORTI tager intet ansvar for levering af kvitteringer/billetter såfremt der ikke er oplyst en gyldig og funktionsdygtig e-mail.

Enhver form for reklamation, der vedrører selve arrangementet/ydelsen, skal rettes direkte til arrangøren. Er der imidlertid noget, som du er utilfreds med i forbindelse med dit køb, kan du kontakte SPORTI på info@sporti.dk eller telefon +45 2071 7384.

En klage over en tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail info@sporti.dk.

Priser og betaling

Alle priser er opgivet inklusiv moms (25% momssats). Nogle arrangører er momsfritaget efter momslovens regler om amatøridræt, mens professionelle arrangementer kan være momsbelagte. SPORTI viser på kvitteringen hvilke ydelser der er moms på, herunder SPORTI’s administrationsgebyr.

Det er udelukkende arrangørens ansvar at forholde sig til momsforhold.

SPORTI trækker betalingen, når det bestilte er leveret elektronisk til køber. SPORTI trækker aldrig et større beløb på købers kort, end det som køber har godkendt.

Inden køber accepterer bestillingen, vil det totale beløb, køber skal betale, blive oplyst

Køber kan betale med Dankort, VISA/Dankort, VISA, MasterCard, Visa Electron, Maestro samt via Mobile Pay. Ved brug af firmakort og internationale kort (udsted uden for EU/EØS) tillægges køberen betalingskortgebyret.

Aftaleindgåelsen

Købsaftalen er underlagt dansk rets almindelige betingelser. Aftalen er først bindende for begge parter, når SPORTI har registreret og modtaget betaling og køber har modtaget en kvittering.

Bemærk: SPORTI er alene formidler af tilmeldinger/registreringer på vegne af en arrangør/leverandør. Det er arrangøren/foreningen der er ansvarlig for opfyldelse af aftalen. Alle forhold der vedrører opfyldelsen af aftalen skal derfor afklares direkte med arrangøren/leverandøren. Du finder information om arrangøren på SPORTI og i din bekræftelse på tilmelding.

Fortrydelsesret

SPORTI gør opmærksom på, at i henhold til "Lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 2 jf. § 9 stk. 2 nr. 2a" er køb af billetter (herunder også madbilletter) ikke omfattet af fortrydelsesretten.

SPORTI gør opmærksom på, at i henhold til Forbrugeraftaleloven er køb af rekreative fritidsaktiviteter, herunder underholdnings-, idræts- og lignende kulturbegivenheder ikke omfattet af fortrydelsesretten.

Ved køb af medlemskaber til en forening samt ved registreringer til DI/NIHF accepterer du, at din fortrydelsesret ophører i det øjeblik SPORTI påbegynder levering af den af dig bestilte registrering (i henhold til Forbrugeraftalelovens § 18, stk. 4). Når du har modtaget kvitteringen på din skærm (eller på e-mail) kan købet således ikke længere fortrydes.

Der er 14 dages fortrydelsesret (ved forbrugerkøb) på køb af en vare (f.eks. en løbs t-shirt), som tilkøb til en tilmelding. Tilkøbsbeløbet refunderes med den fulde købspris, men kunden betaler selv porto til returnering af varen, som skal ske til arrangøren. SPORTI refunderer beløbet frem til tidspunktet hvor onlinebestillingen lukker. Herefter er det arrangøren, som står for eventuel tilbagebetaling. 

Refundering

Tilmeldinger/billetter refunderes kun af arrangøren og kun ved aflysning af eventen. Eventuelle tillagte SPORTI-gebyrer refunderes ikke. SPORTI kan hjælpe arrangøren med refundering til deltagerne.

Som formidler af tilmeldinger og billetter hæfter SPORTI ikke for tilbagebetaling i forbindelse med aflysning.

SPORTI søger kontraktuelt at sikre, at arrangøren refunderer deltagerpriser/billetkøbesummen i tilfælde af eventuel aflysning, men kan ikke påtage sig noget forretningsmæssigt ansvar herfor.

Læs eventuelt mere om råd og rettigheder ved sport- og kulturarrangementer her: www.forbrug.dk

Aflysning/forsinkelser

En event er aflyst, hvis arrangementet slet ikke gennemføres. Ændringer i programmet, datoen, delvis gennemførelse af arrangementet m.v. er således ikke en aflysning, og pengene refunderes normalt ikke.

SPORTI er uden ansvar for eventens gennemførelse, herunder for konkurs, aflysning, ændringer i program og lignende.

Du må påregne, at der kan ske en forsinkelse af starten på et arrangement på grund af vejrmæssige, trafikale eller andre forhold.

Forbehold

SPORTI tager forbehold for fejl og mangler i oplysninger om priser og beskrivelse af arrangementer.
SPORTI forbeholder sig ret til at annullere udstedte billetter mod tilbagebetaling af billettens pris samt gebyrer.

SPORTI forbeholder sig ret til at ændre på pladstildelingen indenfor samme billetkategori, samt flytte til en anden kategori mod at udbetale kunden en eventuel prisdifference.
SPORTI er alene ansvarlig for køberens eventuelle direkte tab, såfremt ansvar foreligger efter dansk rets almindelige regler. SPORTI ansvar er i sådanne tilfælde begrænset til det betalte billetgebyr/deltagergebyr.

Persondata

Den dataansvarlige for indsamling af personhenførbare data er SPORTI.

SPORTI logger IP-adresser (en slags netværks cpr. nummer) for at kunne bekæmpe svindel og misbrug. IP-adresser indeholder ingen personidentificerbare oplysninger.

Vi opbevarer kun informationer om køber, som køber selv har oplyst til SPORTI.

Køber kan til enhver tid selv rette profiloplysninger eller rette henvendelse til SPORTI (info@sporti.dk) for nedlæggelse af profilen.

SPORTI anvender kun købers profilinformationer til det, køber udtrykkelig har givet SPORTI lov til, samt til at vise tilpassede annoncer, når køber logger ind. Det vil sige, at de oplysninger køber giver i forbindelse med tilmelding til et løb, kan blive brugt af arrangøren og SPORTI til at levere forskellige ydelser som visning af deltagerliste, startnumre med navn, klub m.v., visning på resultatlister samt fotos og video optaget på aktivitetsdatoen.

Læs SPORTI’s persondatapolitik her: www.sporti.dk/persondatapolitik.

Kontakt

Alle henvendelser vedrørende eventen skal ske til arrangøren. Bekræftelsesmailen indeholder informationer om arrangøren, således at arrangøren kan kontaktes. Disse informationer findes også på www.sporti.dk.

Har du kommentarer eller spørgsmål til SPORTI’s handelssbetingelser kan du sende dem til info@sporti.dk.

SPORTI kan kontaktes på info@sporti.dk og på telefon 20 71 73 84.