Vestnes: Digitalt årsmøte

Tuesday 9 March 2021

VIHF digitalt årsmøte 9. mars kl 19:00

Påmelding til VIHF’s digitale årsmøte 9.mars.

Årsmøtet blir gjennomført digitalt med Microsoft Teams
Årsmøtet er VIHF høyeste myndighet.  Møtet er åpent for alle medlemmer.
Medlemskap i VIHF er først gyldig og regnes fra den dag kontingent er betalt.
For å ha stemmerett og være valgbar må et medlem ha vært tilsluttet VIHF i minst 1 måned og ha betalt kontingent.
NB: Frist for påmelding er 08.mars 2021

Link til årsmøtet på Teams vil alle påmeldte få tilsendt på e-post du er registrert med i Sporti Sendes ut tirsdag 9. mars. Innen kl 14:00.

Organizer contact info

Vestnes IslandhestforeningSe arrangørklubben på SPORTI

Vestnes (NO)

Meeting / starting place

Digitalt møte
6391 Tresfjord
Norway Show on map Navigate here