Icehorse Festival 2022 - Sport

7 - 10 April 2022

VELKOMMEN TIL ICEHORSE FESTIVAL
4 DAGES INDENDØRS WORLD RANKING-EVENT FOR ISLANDSKE HESTE
Messecenter Herning 7.-10. APRIL 2022

INTRODUKTION
Kære Ryttere

Vi byder hjertelig velkommen til ICEHORSE FESTIVAL 2022. Her kan du deltage i både Sport A og B klasser, World Ranking, på en FEIF godkendt 250m ovalbane – indendørs! Du kommer til at ride under de bedste forhold og ingenting kan sammenlignes med suset fra ovalbanen i en kæmpe hal med klappende publikum!

ICEHORSE FESTIVAL 2022 afholdes i Equsana Arena i Hal M i MCH Messecenter Herning.

Målet er årets største og hyggeligste hestefest – et flot 4 dages event med højt niveau og fokus på hestevelfærd og rytternes forhold med opstaldning og indendørs opvarmning i Hal Q.

COVID-19
Da alle restriktioner ophævede glæder vi os til at byde velkommen til et event med masser af folk og stemning så taget på hallen letter, som vi husker det fra 2018 og 2019.

Vi glæder os til at se jer! 

TILMELDING
Ordinær tilmelding: 15. januar 2022 kl. 12.00
Forhåndstilmelding for indbudte ryttere: 8 januar kl. 12.00 til 14. januar kl. 24.00 

Forhåndstilmelding gives til Top-15 på hhv. World Ranking Listen og den Danske Rangliste (T1, T2, V1 eller F1). Hvis du er på Top-15 på af de lister, så henvend dig hurtigst muligt til sekretariat@icehorsefestival.com og få en kode til forhåndstilmeldingen.

Derudover tildeles et antal ”Elite-cards” til elitegrupperne i interesserede FEIF-lande.

Tildelingen finder sted 5. januar og administreres derefter af elitegruppernes ledelse.

Tilmelding til Hingsteshow Tilmelding til Futurity Tölt Køb af tilskuerbilletter

REGLEMENT
Der rides efter FEIF Rules and Regulations 2022 samt "Regler for stævneridning i Danmark", som kan ses på www.islandshest.dk

DISCIPLINER

 • Sport A (WRL/DRL)
  - T.1 Kvalifikationskrav: Sen. 5,90; Ung. 5,50; Jun. 4,80
  - T.2 Kvalifikationskrav: Sen. 5,70; Ung. 5,30; Jun. 4,70
  - 4.1 Kvalifikationskrav: Sen. 5,80; Ung. 5,50; Jun. 5,00
  - 5.1 Kvalifikationskrav: Sen. 5,45; Ung. 4,00; Jun. 4,10
 • Sport B (WRL/DRL)
  - T.3
  - T.4
  - 4.2
  - 5.2

I udtagelserne rider juniorer, ungryttere og seniorer blandet.  Der afvikles ikke separate finaler for juniorer eller ungryttere.

Arrangørerne forbeholder sig ret til at afgøre om der afholdes B-finaler og til at aflyse klasser med for få deltagere.

Aldersgrænser:

 • Juniorer: 12-15 år
 • Ungryttere: 16-21 år
 • Seniorer: 22 år og ældre

Aldersgrænsen regnes ud fra det kalenderår, hvori man opnår den pågældende alder.

Kvalifikationskrav:

 • Gælder ekvipagen og skal være opnået i perioden 2019-2022 i sport A eller sport B.
 • Skal enten figurere på DRL- eller WRL- listen. Fremgår det ikke, er rytteren selv ansvarlig for at maile dokumentation til: sekretariat@icehorsefestival.com senest den 24. marts 2022.

FINALER OG PRÆMIEOVERRÆKKELSER
Ungryttere og juniorer kan, hvis de kvalificerer sig, deltage i en finale,

Ved slutningen af alle udtagelser, vil der være præmieoverrækkelser. For A-finaler vil der være præmieoverrækkelse for alle 3 aldersgrupper. Juniorer bliver kaldt ind (alle til hest) imens der foretages sko- og udstyrskontrol. Her vil de få overrakt præmier og vise deres heste i en flot æresrunde. Herefter vil både ungryttere og seniorer blive kaldt ind (alle til hest) til præmieoverrækkelse og efterfølgende samlet æresrunde.

På opslagstavlen ved sekretariatet vil der efter hver klasse komme et opslag med hhv. juniorer og ungryttere, der skal til præmieoverrækkelse.

Hvis der er ungryttere med i A-finalerne, vil de seniorer, der ligger øverst (efter vinderen) i de afviklede B-finaler, blive kaldt til præmieoverrækkelse for seniorer.  

Pengepræmier tildeles efter placering i A-finalen, uanset aldersgruppe.

RYTTERLICENS
Vær opmærksom på reglerne om rytterlicens, der betyder at alle ryttere skal have licens.

Danske deltagere skal købe rytterlicens hos Dansk Islandshesteforening. Læs mere om reglerne og hvordan du får licens på www.islandshest.dk.

Udenlandske deltagere skal købe licens hos foreningerne i deres respektive lande.

VACCINATION
De internationale vaccinationsregler følges jf. FEIF Rules & Regulations 2022.

CHECK IN – TIDSPLAN – STARTLISTER
Der vil være mulighed for ankomst:

 • Onsdag den 6. april kl. 14.00 - 22.00
 • Torsdag den 7. april kl. 7.00 - 12.00 og kl. 19.00 - 20.00
 • Fredag den 8. april kl. 16.00 - 20.00

Check in tider kan ændres. I så fald vil der blive givet besked til rytterne.

Ved check-in skal der fremvises gyldigt vaccinationsbevis for hesten eller stævnepas attesteret af dyrlæge.

OBS: Man skal, som ekvipage, have tjekket ind senest 1 time før den første klasse, man skal ride, begynder, ellers bliver man automatisk diskvalificeret i den første klasse.

Ryttermøde torsdag kl. 7.30 ved opvarmningsbanen.

Startlister (endelige) vil kunne ses på ticker.icetestng.com 1 time før de respektive discipliner begynder.  

Tidsplanen vil løbende blive opdateret på www.icehorsefestival.com

FRAMELDING - ÆNDRINGER
Ved framelding skal der foreligge læge- eller dyrlægeerklæring. Pengene refunderes, hvis pladsen kan afsættes til anden side (evt. venteliste har førsteret til ledige pladser).

Ændringer foretages, hvis det er muligt til og med den 24. marts 2022, se priser nedenfor.

STALDE
Mobilbokse i hal Q samt Landsskuepladsens stalde med moderniserede faste bokse.
Wraphø til alle stævnedage og 1 pakke spåner medfølger hver ekvipage.

PRISER 
(ekskl. SPORTI administrationsgebyr)

 • Startgebyr inkl. boks: kr. 2.100,00
 • Pris pr. disciplin: kr. 600,00
 • Rabat på startgebyr ved deltagelse kun i Sport B discipliner: kr. - 500,00
 • Ændringer (fra 1. februar): kr. 300,00
 • Ekstra spåner pr. pakke: kr. 150,00
 • Slutudmugning: kr. 250,00
 • 1 hjælper (med siddeplads i ryttersektionen): kr. 400,00

COVID-19
Eventet gennemføres under gældende corona-lovgivning på det pågældende tidspunkt. Derfor vil derfor evt. komme opdateringer om tiltag og restriktioner, som vil komme til at gælde under eventet.

Såfremt deltageren eller dennes hjælper ikke lever op til gældende lovgivning, medfører det bortvisning og pengene refunderes ikke.

BILLETSALG
Er du tilskuer og ønsker at sikre dig en billet til ICEHORSE FESTIVAL 2022 skal du hoppe videre til billetsalget: Billetsalg til Icehorse Festival 2022

Ønsker du som rytter at sidde med dine venner på publikumssæderne skal du købe en almindelig siddepladsbillet - du får 50% af prisen på denne refunderet efter tilmelding til sporten. Husk at skrive dit billetnr. i feltet ”Bemærkninger” ved tilmelding.

OVERNATNING
Det er muligt at tilkøbe camping på campingområdet på Landsskuepladsen.

Links til hotel booking kan ses på www.icehorsefestival.com

BLIV FRIVILLIG HJÆLPER
Bliv en del af vores seje team og hjælp med at løfte denne hestefest som frivillig hjælper! Som rytter kan du tilmelde dig via tilmeldingen her på Sporti. Rider du ikke til IceHorse Festival kan du melde dig som hjælper til volunteer@icehorsefestival.com. Vi takker på forhånd for jeres hjælp.

MERE INFORMATION

AFLYSNINGER
Aflysning dækker kun over, at eventet slet ikke gennemføres.
Ændring af dato, delvis gennemførelse eller ændring i repertoiret er ikke at betragte som en aflysning.

Kun arrangøren er ansvarlig i tilfælde af aflysning og kan give tilladelse til, at tilmeldingen refunderes.

I det tilfælde refunderes betalingen ved henvendelse til arrangøren. Omkostninger som, ekspedition-, ordre- og billetgebyr refunderes ikke.

KONTAKTOPLYSNINGER

Vi ses og vi GLÆDER os til fire dages kæmpe hestefest i Herning. We love Icehorse!

IceHorse Festival 2022

Arrangørerne tager forbehold for fejl i ovenstående infotekst.

WELCOME TO ICEHORSE FESTIVAL
LARGEST INDOOR WORLD RANKING EVENT FOR ICELANDIC HORSES
7-10 APRIL 2022 – MCH – HERNING – DENMARK

INTRODUCTION
Dear Riders

ICEHORSE FESTIVAL is the largest indoor World Ranking event for Icelandic horses. Our goal is to create the grandest and most enjoyable celebration of the Icelandic horse.

At ICEHORSE FESTIVAL you can participate in both Sport-A and Sport-B on a FEIF approved 250m oval track judged by FEIF judges – Indoor. You will ride under the best conditions, and nothing compares with the rush of riding on the indoor oval track.

ICEHORSE FESTIVAL invites you to a high quality 4-day event with focus on the conditions and well-being of both horses and riders at Equsana Arena in Herning, Denmark.

As COVID-19 restrictions in Denmark are phased out we are confident that the event can be conducted in an enthusiastic atmosphere as we remember from 2018 and 2019.

We look forward to seeing you!

REGISTRATION
Registration: January 15, 2022, 12:00 PM
Preregistrarion for invited riders: January 8, 12:00 noon – January 15, 12:00 AM

Preregistration will be given to Top-15 on both the World Ranking List and the Danish Ranking List (T1, T2, V1 or F1).
For preregistration a code is needed. The code is required by email: sekretariat@icehorsefestival.com

Additionally, a number of ”Elite-cards” for riders not included in the Top-15 will be administered to the management of the elite in the FEIF-countries interested in participation. Upon interest the management are kindly asked to contact sekretatiat@icehorsefestival.com. Elite-cards will be assigned to the respective countries January 5. Further assignment to individual riders will be administrated by the management.

Sign up for stallion show Sign up for Futurity Tölt Buy spectator tickets

RULES & REGULATIONS
The event is conducted according to FEIF Rules and Regulations 2022 as well as the special Danish rules ("Regler for stævneridning i Danmark"), see www.islandshest.dk

TESTS

 • Sport A (WRL/DRL)
  T.1 Qualification: S: 5.90; YR: 5.50; J: 4.80
  - T.2 Qualification: S: 5.70; YR: 5.30; J: 4.70
  - V.1 Qualification: S: 5.80; YR: 5.50; J: 5.00
  - F.1 Qualification: S: 5.45; YR: 5.00; J: 4.10
 • Sport B (WRL/DRL)
  T.3
  - T.4
  - V.2
  - F.2

In the preliminary rounds, junior, young and senior riders ride intermixed. There will not be separate finals for young riders or juniors.

Junior and young riders will be awarded separately.

The organizers reserve the right to decide whether B- finals will be held as well as to cancel tests with too few participants.

Age limits:

 • Junior riders: 12-15 years
 • Young riders: 16-21 years
 • Senior riders: 22 years and older

The January of the year of birth is valid for the age of the rider.

The qualification demands apply to the equipage and should appear from the FEIF World Ranking list. If these are not evident, the rider is obliged to e-mail documentation to sekretariat@icehorsefestival.com no later than March 24, 2022.

FINALS AND PRICEGIVING
Junior and young riders can, if they qualify, participate in finals.  

At the end of each final, there will be a price-giving ceremony for each age group. Junior riders will enter the track (on horseback) for a price-giving ceremony and lab of honour while the finalists are going through equipment check. Subsequently, both young riders and seniors will enter the track (also on horseback) for price-giving and lab of honour. 

Lists with names of combinations that are to show up for price-giving will be posted by the secretariat. 

If junior or young riders participate in a final, the senior riders next in line (according to position in B-final) are expected at the price-giving ceremony. 

Prize money are given according to the positions in the A-final, regardless of age groups.

LICENCE FEE
Riders are obliged to purchase licence fee in their respective countries.

VACCINATION
Horses are required to be vaccinated according to FEIF Rules & Regulations 2022.

CHECK IN – TIME SCHEDULE – STARTING ORDERS
Arrival:

 • Wednesday April 6 2022: 2 PM - 10 PM
 • Thursday April 7 2022: 7 AM – 12 PM and 7 PM - 8 PM
 • Friday April 8 2022: 4 PM - 8 PM

Opening hours for arrival is subject to change. Riders will be notified.

Upon check in documentation of vaccination of the horse should be presented.

Note that check in should have taken place minimum 1 hour before the beginning of the first test of an equipage. Otherwise, the rider will be withdrawn automatically from the first test. 

Riders’ info-meeting will take place Thursday at 7.30 AM by the heating track in building Q.

The final starting order of tests will be available 1 hour before the beginning of the given tests at ticker.icetestng.com

The time schedule will be updated ongoing at www.icehorsefestival.com

CANCELLATION – AMENDMENTS TO REGISTRATION
Upon cancellation, doctors' or veterinarians' note should be presented. Money is refunded if the entrance can be resold (waiting list, if any, has priority).

Amendments are accepted to the extent possible until March 24, 2022. After February 1, 2022 against 300 DKK.

STABLES
Mobile horse boxes are located in Building. Stationary horse boxes in the buildings at Landsskuepladsen.
Wrapped hay during the entire event and 1 bale of wood shavings is included for each horse.

PRICES
(SPORTI administration fee are not included)

 • Entry fee Sport A incl. box: DKK 2.100,00
 • Fee per test: DKK 600,00
 • Discount if only Sport B tests are chosen: DKK - 500,00
 • Amendments (from February 1): DKK 300,00
 • Extra litter (wood shavings) per bale: DKK 150,00
 • Final cleaning of box (only available in Stable Q): DKK 250,00
 • 1 groom (incl. seat in the rider's section): DKK 400,00

The event will be conducted in accordance with the COVID-19 guidelines in force as given by the Danish authorities. Hence, there may be updates regarding possible additional restrictions that will apply during the event.

If a participant or groom doesn’t meet the requirements given it will cause dismissal from the event area and the fee of participation will not be refunded.

TICKET SALES
If you as a rider wish to sit among the spectators (e.g., with family or friends) you can buy a ticket here. You will have a 50% discount if you note your ticket number in the comment space upon registration.

ACCOMMODATION
A camping site can be booked here.
Links for hotel booking can be seen at www.icehorsefestival.com

MORE INFORMATION

CANCELLATION OF THE EVENT
Cancellation in the sense that the event is not conducted at all. Change of date, partly conduction or changes of the repertoire are not considered a cancellation.

Only the organisers can issue a cancellation and permit refunds of registrations. In that case refunds can be requested by the organiser. Fees and handling charges are not refunded.

CONTACT

Best wishes for a very festive event.

IceHorse Festival

The organizers take reservations for printing errors.

Meeting / starting place

Info ved Hal Q
Kaj Zartows Vej 19
7400 Herning
Danmark Show on map Navigate here