Toppur: Skovtur til Vindum Skov

Saturday 27 August 2022

Toppur: Skovtur til Vindum Skov
Lørdag den 27. august 2022
Kun for medlemmer af Toppur

Kom med på en hyggelig ca. 12 km tur i Vindum skov!

Skoven ligger på sydsiden af den lille tunneldal Rindbækdalen og består af 8 mindre skove med hvert deres særpræg. Karakteristisk for skoven er de stejle skrænter, og fine serpentinespor som du kan følge hele vejen fra Damhus gennem Kaskadedal til tunneldalen mod nord, og de mange små og store moseområder. Dalsgårde Bæk løber langs skovens nordlige kant, hvor bækken fra Kaskadedalen møder Dalsgårde Bæk, er den opstemmet i to kunstige søer. Syd for søerne ligger den smukt beliggende gamle skoveng, Gammelkær, som i dag er domineret af lysesiv og mosebunke. Nær Hvidmose menes der at have ligget en hellig kilde, som lokalt blev kaldt Kirsten-Marie kilde. Dybere inde i skoven ligger Dyrekilde, også kaldet Helligkilde og Karlsbrønd. Karl er et andet navn for ase-guden Thor, hvilket tyder på, at kilden har været helligkilde helt tilbage i førkristen tid. Vindum Skov var engang rig på mosefyldte lavninger. De blev omhyggeligt afvandet og plantet til med nåletræ i sidste halvdel af 1800-tallet. I dag får grøfterne lov at gro til, og de fungerer som gode levesteder for masser af smådyr og svampe. Også de tidligere moseområder Store Brokgrav Mose, Lille Brokgrav Mose, Rindskov Mose, Folddalmose og Ørnemose bliver genskabt som moser i takt med at træerne på de gamle moseflader bliver fældet.

Toppur er vært med kaffe og kage efter turen.

Mødetid kl. 09.30
Afgang kl. 10.00

Adresse: Bjerring Hede 38, 8850 Bjerringbro

Pris: 40,- pr. deltager (plus sporti-gebyr)
Ved tilmelding oplyses pårørende og dennes telefonnummer.

Der skal rides med ridehjelm. Der rides på eget ansvar.

På gensyn
På skovtursudvalgets vegne

Jeanette Grotkjær – tlf. 23275731 – jeanette@toppur.dk

Organizer contact info

Islandshesteklubben ToppurSe arrangørklubben på SPORTI

Islandshesteklubben Toppur

Meeting / starting place

Bjerring Hede 38
8850 Bjerringbro
Danmark Show on map Navigate here