Icehorse Festival 2024 - billetter

4 - 7 April 2024

Ticket sales are closed

Partoutbilletter:
Klik på den sektion du ønsker at købe billet til

Partout Tickets:
Click the section you want to buy tickets for

Sektion 2 Sektion 3 Sektion 4 Sektion 5 Sektion 6 Sektion 7 Sektion 10 Sektion 11 Sektion 12 VIP

Sektion 1 er reserveret til ryttere og hjælpere. Sektion 9 er forbeholdt ståpladser til dagsbilletter.

Section 1 are reserved for riders and helpers. Section 9 is reserved for standing places for day tickets.

New on SPORTI?

Create profile

Login with your SPORTI login
- or login using your account at
New on SPORTI?
Create profile

Dagsbilletter / Day tickets

Der sælges dagsbilletter til ståpladser i sektion 9. Dagsbilletterne er uden fast siddeplads og gældende til ståplads i sektion 9. Du må dog sætte dig på et frit sæde, men siddepladserne er forbeholdt partoutbilletterne.

Priser

 • Torsdag: Voksen: kr. 230,00 - Barn: kr. 50,00
 • Fredag: Voksen: kr. 370,00 - Barn: kr. 150,00
 • Lørdag og søndag: Voksen: kr. 440,00 - Barn: kr. 150,00

Day tickets are sold only in section 9. The day tickets are without a fixed seat and are valid for stand-up space in section 9. You may, however, sit on a free seat, but the seats are reserved for partout ticket owners.

Prices

 • Thursday: Adult: DKK 230.00 - Child: DKK 50.00
 • Friday: Adult: DKK 370.00 - Child: DKK 150.00
 • Saturday and Sunday: Adult: DKK 440.00 - Child: DKK 150.00
This ticket group is closed for sale.

Campingplads

Leje af campingplads ved MCH Messecenter Herning. Medbring din egen campingvogn eller telt.

Pris:

 • 4 nætter onsdag-søndag: rabatpris kr. 1.700,00
 • 3 nætter torsdag-søndag: rabatpris kr. 1.500,00
 • Pr. nat mellem onsdag og søndag: kr. 550,00

Priserne er inklusiv vand og el. samt adgang til toilet og bad. 
Bad og toilet i bygningen ved Annexgården (husk årstiden, det kan være koldt).

Pladsen anvises ved ankomst. Det er kun tilladt at medbringe én campingvogn eller mobilehome og evt. et telt per plads.

Booking of campsite at MCH Messecenter Herning. Bring your own caravan or tent.

Prices:

 • 4 nights Wednesday-Sunday: Discounted price DKK 1.700,00
 • 3 nights Thursday-Sunday: Discounted price DKK 1.500,00
 • Per night between Wednesday and Sunday: DKK 550,00

Prices include water and electricity as well as access to toilet and bath.
Bath and toilet are in the building at Annexgården (remember the season, it can be cold).

The campingsite is assigned on arrival. It is only allowed to bring one caravan or mobile home and possibly one tent per site.

This ticket group is closed for sale.

VIP bord og mad

Bestil bord i VIP sektionen inkl. partoutkort til 6 personer, frokost og aftensmad lørdag, frokost søndag.

Der er mulighed for at tilkøbe aftensmad (koldt bord) torsdag og fredag til VIP-bord.

Salg af enkeltpladser ved VIP borde – kontakt: lone@icehorsefestival.com

Book a table in VIP section including 6 partout cards, lunch and dinner Saturday, lunch Sunday.

There is a possibility to buy dinner (cold dishes) Thursday and Friday for the VIP-table.

This ticket group is closed for sale.