VM 2021 World Championships for Icelandic Horses - Tickets

1 - 8 August 2021

Ticket sales are closing: 05-08-2021 at 22:00

Prices

Priser for billetter solgt via SPORTI:

Billetter med nummererede sæder til VM 2021 World Championships for Icelandic Horses:

Billet Early Bird pris
Til og med 31-12-2019
Normalpris
Fra 01-01-2020
Partoutbilletter under tag
Sektion A1-A6, D1-D6
Voksen: kr. 1.485,00
Barn 5-16 år*: kr. 742,50
Voksen: kr. 1.650,00
Barn 5-16 år*: kr. 825,00
Fredag-søndag under tag
Sektion A1-A6, D1-D6
Voksen: kr. 1.282,50
Barn 5-16 år*: kr. 641,25
Voksen: kr. 1.425,00
Barn 5-16 år*: kr. 712,50

Børn under 5 år kommer gratis ind, hvis de ikke skal have eget sæde.
Alle billetter tillægges et administrationsgebyr på kr. 15,00.

*) BÆMÆRK: ved køb af børnebillet skal barnet være født i 2005 eller senere. Barnet må max være 16 år 1. august 2021.

Billetter til handicappede
Gæsten betaler fuld pris, og hjælperen kommer gratis ind (men billetterne kan ikke gives til andre). Kontakt info@vmdenmark.com for at booke.

Rabatter
Early Bird-rabat: 10% rabat på prisen til og med 31. december 2019.
Grupperabat:
- Køb 10 billetter eller flere og få 5% rabat
- Køb 20 billetter eller flere og få 10% rabat
Early Bird- og grupperabat kan ikke kombineres.

Dagsbillet uden eget sæde:

  • Mandag (2. august): kr. 150,00
  • Tirsdag (3. august): kr. 150,00
  • Onsdag (4. august): kr. 150,00
  • Torsdag (5. august): kr. 225,00

Hvis du har spørgsmål, så skriv dem til:

Prices for tickets sold at SPORTI:

Tickets with numbered seats VM 2021 World Championships for Icelandic Horses:

Ticket Age Early Bird price
Until 31-12-2019
Normal price
From 01-01-2020
Partout tickets under roof
Section A1-A6, D1-D6
Adult DKK 1.485,00
(~EUR 198)
DKK 1.650,00
(~EUR 220)
Child 5-16 years* DKK 742,50
(~EUR 99)
DKK 825,50
(~EUR 110)
Friday-Sunday under roof
Section A1-A6, D1-D6
Adult DKK 1.282,50
(~EUR 171)
DKK 1.425,00
(~EUR 190)
Child 5-16 years* DKK 641,25
(~EUR 86)
DKK 712,50
(~EUR 95)

Child under 5 years have free entrance without own seat.
All tickets will be added a administration fee of DKK 15,00 (~EUR 2).

*) PLEASE NOTE: To buy a childticket the child has to be born 2005 and later. The child has to turn 16 or less by August 1st 2021.

Tickets to handicapped
The guest pays full price, and the helper will come in for free (but the the tickets can't be given to others). Please contact info@vmdenmark.com to book.

Discounts
Early Bird discount: 10% off the price until December 31st 2019.
Group packages: 
- Buy 10 tickets or more and get 5% discount
- Buy 20 tickets or more and get 10% discount
Early Bird and group packages discount can not be combined.

Daytickets without own seat

  • Monday (August 2nd): DKK 150,00 (~ EUR 20)
  • Tuesday (August 3rd):  DKK 150,00 (~ EUR 20)
  • Wednesday (August 4th): DKK 150,00 (~ EUR 20)
  • Thursday (August 5th): DKK 225,00 (~ EUR 30)

If you have any queries, please address them to:

Select tickets