VM 2021 World Championships for Icelandic Horses - Tickets

1 - 8 August 2021

Ticket sales are closing: 05-08-2021 at 22:00

Prices

Priser for billetter solgt via SPORTI:

Billetter med nummererede sæder til VM 2021 World Championships for Icelandic Horses:

Billet Pris
Partoutbilletter under tag
Sektion A1-A6, D1-D6
Voksen: kr. 1.650,00
Barn 5-16 år*: kr. 825,00
Fredag-søndag under tag
Sektion A1-A6, D1-D6
Voksen: kr. 1.425,00
Barn 5-16 år*: kr. 712,50

Børn under 5 år kommer gratis ind, hvis de ikke skal have eget sæde.
Alle billetter tillægges et administrationsgebyr på kr. 15,00.

*) BEMÆRK: ved køb af børnebillet skal barnet være født i 2005 eller senere. Barnet må max være 16 år 1. august 2021.

Billetter til handicappede og deres ledsager
Gæsten betaler fuld pris og hjælperen kommer gratis ind (billetterne kan ikke gives til andre). Så køb venligst to billetter til fuld pris og kontakt derefter info@vmdenmark.com med en kopi af dit ledsagerkort og du får kreditering for en billet.
Hvis du også har brug for en plads i området for kørestolsbrugere, så bedes du informere os og vi vil med glæde assistere dig.
Bemærk at kørestolsområdet er placeret ved / foran tribune nummer A6.

Grupperabat
- Køb 10 billetter eller flere og få 5% rabat
- Køb 20 billetter eller flere og få 10% rabat

Dagsbillet uden eget sæde:

  • Mandag (2. august): kr. 150,00
  • Tirsdag (3. august): kr. 150,00
  • Onsdag (4. august): kr. 150,00
  • Torsdag (5. august): kr. 225,00

Hvis du har spørgsmål, så skriv dem til:

Prices for tickets sold at SPORTI:

Tickets with numbered seats VM 2021 World Championships for Icelandic Horses:

Ticket Age and Price
Partout tickets under roof
Section A1-A6, D1-D6
Adult: DKK 1.650,00 (~EUR 220)
Child 5-16 years*: DKK 825,50 (~EUR 110)
Friday-Sunday under roof
Section A1-A6, D1-D6
Adult: DKK 1.425,00 (~EUR 190)
Child 5-16 years*: DKK 712,50 (~EUR 95)

Child under 5 years have free entrance without own seat.
All tickets will be added a administration fee of DKK 15,00 (~EUR 2).

*) PLEASE NOTE: To buy a childticket the child has to be born 2005 and later. The child has to turn 16 or less by August 1st 2021.

Tickets for disabled and their companion
The guest pays full price and the helper will come in for free (the tickets can't be given to others). So please buy two tickets at full price and then contact info@vmdenmark.com with a copy of your companion card and you will be credited for one ticket.
If you also need a place in the area for wheelchair users please inform us and we are pleased to assist you.
Please note that the wheelchair area is located beside/in front of stand number A6.

Group discount packages
- Buy 10 tickets or more and get 5% discount
- Buy 20 tickets or more and get 10% discount

Daytickets without own seat

  • Monday (August 2nd): DKK 150,00 (~ EUR 20)
  • Tuesday (August 3rd):  DKK 150,00 (~ EUR 20)
  • Wednesday (August 4th): DKK 150,00 (~ EUR 20)
  • Thursday (August 5th): DKK 225,00 (~ EUR 30)

If you have any queries, please address them to:

Select tickets