VM 2021 World Championships for Icelandic Horses - Camping

1 - 8 August 2021

Ticket sales are closed

AFLYST PGA COVID-19
Billetter, camping og udstillerstande bliver refunderet fratrukket et mindre beløb til administrationsomkostninger. Mere info kommer på www.vmdenmark.com.

Hvor skal du sove til VM2021?

Book din camping eller teltplads her og nyd den særlige VM-stemning til Verdensmesterskaberne for Islandsheste!

De bedste heste fra hele verden og ryttere fra 21 lande samt titusindvis af glade tilskuere er samlet i Herning fra den 1. - 8. august 2021.

Udover hestene på banerne fra morgen til aften vil der omkring banerne være opbygget en hel festivalplads med underholdning, foredrag, shopping og madboder. Der er liv på pladsen næsten hele døgnet! Og i campingområdet summer det af hygge, når den største gruppe af venner af den islandske hest mødes.

Har du købt billet? Køb den her: www.sporti.dk/vm2021-billetter

I henhold til Forbrugeraftaleloven er køb af rekreative fritidsaktiviteter, herunder underholdnings-, idræts- og lignende kulturbegivenheder ikke omfattet af fortrydelsesretten.
Skulle eventet blive aflyst pga Covid-19 tilbagebetales det indbetalte beløb fratrukket et mindre beløb til administrationsomkostninger.
Såfremt VMDenmark efter påbud fra offentlige myndighederne, force majeure eller andre omstændigheder udenfor arrangørens kontrol bliver udsat, afholdt delvist eller helt opgivet, kan arrangøren ikke gøres ansvarlig overfor økonomiske tab eller forpligtelser man måtte pådrage sig i den forbindelse.

CANCELED DUE TO COVID-19
Tickets, camping and exhibitorstands will be refunded reduced a small amount for administration costs. More info will come at www.vmdenmark.com.

Where are you going to sleep at the VM2021?

Book you camping- or tentsite and enjoy the special WC-atmosphere at the World Championships of Icelandic horses.

The best horses and riders from 21 countries and tens of thousands of happy spectators will be gathered in Herning from the 1st - 8th of August 2021. Come and join us!

There will be horses on the tracks from morning to evening, and around the tracks are an entire festival site with entertainment, lectures, shopping and food stalls. There is life in the square almost 24 hours a day!

Have you bought your ticket yet? Get it here: www.sporti.dk/vm2021-tickets

According to Danish law of Consumer Contracts, purchase of recreational activities, including entertainment, sports and similar cultural events are not covered by the right of withdrawal.
Should the event be cancelled due to Covid-19, the amount paid will be refunded reduced a small amount for administration costs.
If the World Championships for Icelandic Horses, following an order from the public authorities, force majeure or other circumstances beyond the organizer's control, is postponed, held partly or completely abandoned, the organizer cannot be held liable for financial losses or obligations incurred in this connection.