Icehorse Festival 2024 – Young Stars Futurity

4 - 7 April 2024

KONCEPT
Unge talentfulde heste på 5 og 6 år (født i 2019 og 2018) kan deltage i Young Stars Futurity.

Heste, der deltager i sporten eller hingsteshow kan ikke deltage i Futurity-klasserne.

Klassen dømmes af 2 dommere, som dømmer sammen og kommenterer på præstationerne live. De enkelte karakterer annonceres også live.

Bedømmelserne tager udgangspunkt i sport guidelines og følger de samme principper (point gives fra 0-10, dog med den forskel, at der kan differentieres ned til 0,1). Futurity adskiller sig også ved at enkelte fejl ikke trækker ned i bedømmelsen. Der dømmes ud fra de bedste momenter/faser i hver gangart, såfremt de vises i lange nok stræk (f.eks. skal pas vises mindst en halv langside).

Hver gangart bedømmes individuelt. Endvidere gives en karakter for generel præsentation. Denne karakter dækker over form, harmoni og generelt indtryk (man kunne også kalde det x-faktor) og gives sidestillet med bedømmelsen af gangarterne.

Tempoet af alle gangarter er valgfrit. Temposkift er tilladt og kan fremhæve hestens potentiale og kapacitet.

Denne konkurrenceform har ikke finaler og vinderne udpeges således ud fra deres point. De bedste 5 og 6 års heste i hver klasse hyldes ved en særskilt præmieoverrækkelse.

Der er et begrænset antal pladser i Futurity klasserne.

KLASSERNE

Futurity Tölt
Klassen rides i grupper af 2. Der rides på speakers kommando.

 • Opgavedele:
  Valgfrit tempo tölt. Temposkift og tölt for løse tøjler er valgfrit.
  Hesten tages ned i skridt og der skiftes volte.
  Valgfrit tempo tölt. Temposkift og tölt for løse tøjler er valgfrit.
 • Tid:
  Ca. 2 min på hver volte
 • Karakterer:
  Der gives en karakter for hver af de 2 opgavedele samt 1 for præsentation, som alle tæller lige meget.

Futurity 4-gait
Klassen rides I grupper af 2. Der rides delvist på speakers kommando.

 • Opgavedele:
  I valgfri rækkefølge vis: skridt, tölt, trav og galop.
  Hver gangart kan vises flere gange og volteskift er tilladt.
  NB: For højere karakterer i tölt: vis temposkift.
  NB: Rytterne skal vise hensyn til hinanden og altid ride venstre mod venstre.
 • Tid:
  Ca. 6 min per heat (inklusiv ind- og udridning)
  NB: der gives et lydsignal efter 3½ min. for at give mulighed for en optimal timing af fremvisningen.
 • Karakterer:
  Der gives karakter for alle gangarter særskilt samt for præsentation. Karaktererne for tölt og præsentation tæller dobbelt.

Futurity 5-gait
Klassen rides med 1 ekvipage på banen ad gangen.

 • Opgavedele:
  I valgfri rækkefølge vis: skridt, tölt, trav og galop og pas på 2 langsider.
  Hver gangart kan vises flere gange og volteskift er tilladt.
  NB: For højere karakter i tölt: vis temposkift
 • Tid:
  Ca. 5 min per ekvipage (inklusiv ind- og udridning)
  NB: der gives et lydsignal efter 3½ min. for at give mulighed for en optimal timing af fremvisningen.
 • Karakterer:
  Der give karakter for alle gangarter særskilt samt for præsentation. Karaktererne for tölt, pas og præsentation tæller dobbelt

REGLER
Futurity discipliner afvikles jf. Icehorse Festivals egne regler (se ovenfor). Eventet afvikles som sådan i henhold til FEIF Rules & Regulations 2024. Således vil alle generelle regler gælde. I forhold til sko og udstyr er der dog den undtagelse, at der ikke må rides med stangbid og pelham.

Vaccinationskrav
Vaccinationsregler kan ses på islandshest.dk/vaccination Dvs. at det tilstrækkeligt, at hesten er vaccineret med 12 mdr. interval. Der skal dog som sædvanligt gå minimum syv dage fra vaccination til stævnestart.

BESLAG OG UDSTYRSKONTROL
Icehorse Festival vægter hestevelfærd højt og deltager i Dansk Islandshesteforenings projekt med udvidet udstyrskontrol. Dvs. at der vil være 80-100% kontrol.

RYTTERLICENS
Vær opmærksom på reglerne om rytterlicens, der betyder at ryttere skal have licens.

Danske deltagere skal købe rytterlicens hos Dansk Islandshesteforening. Læs mere om reglerne og hvordan du får licens på www.islandshest.dk.

TILMELDING
Tilmeldingen åbner 15. februar 2024 kl. 20.00.

Tilmelding til Hingsteshow Tilmelding til SPORT Køb af tilskuerbilletter

CHECK IN – TIDSPLAN – STARTLISTER
Der vil være mulighed for ankomst:

 • Onsdag den 3. april kl. 14.00 - 22.00
 • Torsdag den 4. april kl. 7.00 - 12.00 og kl. 19.00 - 20.00
 • Fredag den 5. april kl. 16.00 - 20.00

Check in tider kan ændres. I så fald vil der blive givet besked til rytterne.

Ved check-in skal der fremvises gyldigt vaccinationsbevis for hesten.

OBS: Man skal, som ekvipage, have tjekket ind senest 1 time før den første klasse, man skal ride, begynder, ellers bliver man automatisk diskvalificeret i den første klasse.

Ryttermøde torsdag kl. 07.30 ved opvarmningsbanen.

Startlister (endelige) vil kunne ses på ticker.icetestng.com 1 time før de respektive discipliner begynder.  

Tidsplanen vil løbende blive opdateret på ticker.icetestng.com og på www.icehorsefestival.com

VENTELISTE
Der bliver taget ryttere ind fra ventelisten i forbindelse med at programmet for stævnet lægges. Derefter tages der ind fra ventelisterne i forbindelse med frameldinger.

Evt. ledige pladser tilbydes til og med 1. april 2024. Man får direkte besked via e-mail (til den e-mailadresse man har oplyst på sin tilmelding).

Ved tilmelding til ventelisten accepterer man, at man muligvis kun får plads i én klasse.

Kommer man ikke med refunderes pengene automatisk når stævnet starter.

Framelding fra venteliste er muligt, men der fratrækkes et administrationsgebyr, se priser nedenfor.

FRAMELDING - ÆNDRINGER
Ved framelding skal der foreligge læge- eller dyrlægeerklæring. Pengene refunderes, hvis pladsen kan afsættes til anden side (evt. venteliste har førsteret til ledige pladser). Der fratrækkes et administrationsgebyr – se priser nedenfor.

Ændringer foretages, hvis det er muligt til og med den 1. april 2024, se priser nedenfor.

STALDE
Mobilbokse i hal Q samt Landsskuepladsens stalde med moderniserede faste bokse.
Wraphø til alle stævnedage og 1 pakke spåner medfølger hver ekvipage.

Spørgsmål og ønsker ift. opstaldning rettes til stald@icehorsefetival.com.

TRACES OG TRANSPORTREGLER
Deltagere ved Icehorse Festival er selv ansvarlige for at sætte sig ind i de gældende regler på området. Herunder ses blot stævnets videreformidling af nogle centrale retningslinjer.

Heste fra Nordiske lande:
**OBS: Dette afsnit er rettet 11-03-2024.
Desværre er der internt i Fødevarestyrelsen opstået uenighed angående om, hvorvidt den Nordiske aftale gælder islandske heste. Udmeldingen fra myndigheden er nu enslydende: Islandske heste er ikke omfattet af ordlyden i den Nordiske aftale (Nordisk aftale).
Dvs. at heste fra alle lande ifølge de danske myndigheder skal have EU-TRACES sundhedscertifikat både for at rejse ind i Danmark (rejse fra A til B) og for at rejse hjem igen (rejse fra B til A). Akkurat som heste fra andre EU-lande – afsnittet herunder.  
Rejser man fra Norge, skal man også have carnet.

Heste fra andre EU-lande:
De Danske myndigheders fortolkning af reglerne betyder at 10-dagesreglen ikke længere er gældende. Således betragtes et EU-TRACES-sundhedscertifikat i Danmark som et certifikat fra A til B. Heste fra andre lande, der deltager til Icehorse Festival, skal derfor ifølge myndighederne have lavet nye traces papirer og dyrlægeundersøges på ny før de rejser hjem.
Papirer og kredsdyrlæge kan bookes her på SPORTI senest tirsdag den 2. april kl. 15. Link til booking.
Prisen afhænger af hvor mange heste, der skal undersøges. Det vurderes at blive 700 – 1000 kr. per hest.
Eventets CHR-nummer er DK028203

Transport:
Vær opmærksom på myndighedernes fortolkning af reglerne om hvorvidt transport af heste er omfattet af økonomisk virksomhed.

LIVESTREAMING
Ved tilmelding som rytter til Icehorse Festival, giver du automatisk samtykke til at dit ridt bliver filmet til live stream og efterfølgende ligger og kan ses på Alendis' platform, der tilgås via abonnementsordning.

PRISER 
(ekskl. SPORTI administrationsgebyr)

 • Startgebyr inkl. 1 klasse, boks og præsentation af hesten og dens afstamning I Icehorse magasinet: kr. 2.700,00
 • Pris for klasse nr. 2: kr. 700,00
 • Ændringer (fra 20. marts): kr. 350,00
 • Frameldingsgebyr: kr.  500,00
 • Frameldingsgebyr venteliste: kr. 100,00
 • Ekstra spåner pr. pakke: kr. 175,00
 • Slutudmugning (muligt ved opstaldning i stald Q): kr. 300,00
 • 1 groom (med siddeplads i ryttersektionen): kr. 450,00

BILLETSALG
Ønsker du som rytter at sidde med dine venner på publikumssæderne skal du købe en almindelig siddepladsbillet - du får 50% af prisen på denne refunderet efter tilmelding til sporten. Husk at angive dit billetnummer ved tilmelding.

OVERNATNING
Det er muligt at tilkøbe camping på campingområdet på Landsskuepladsen.
Links til hotel booking kan ses på www.icehorsefestival.com

 MERE INFORMATION

AFLYSNINGER
Aflysning dækker kun over, at eventet slet ikke gennemføres.
Ændring af dato, delvis gennemførelse eller ændring i repertoiret er ikke at betragte som en aflysning.

Kun arrangøren er ansvarlig i tilfælde af aflysning og kan give tilladelse til, at tilmeldingen refunderes.
I det tilfælde refunderes betalingen ved henvendelse til SPORTI på info@sporti.dk. Omkostninger som, ekspedition-, ordre- og billetgebyr refunderes ikke.

KONTAKTOPLYSNINGER

Vi ses og vi GLÆDER os til fire dages kæmpe hestefest i Herning. We love Icehorse!
IceHorse Festival 2024

Arrangørerne tager forbehold for fejl i ovenstående infotekst.

CONCEPT
Talented young horses, aged 5 or 6 (born 2019 or 2018) are invited to participate in Young Stars Futurity.

Horses participating in the sport section or stallion show cannot participate.

The performances are judged by two judges, who evaluate and comment the performances live. Individual scores will be announced ongoing.

The evaluation is based on the guidelines of sport and follows the same principles (points from 0-10, with differentiation down to 0,1 points). The Futurity class differs in that single errors are not included in the evaluation. In principle, the best phases shown in each gait shown are evaluated, but these should also be clearly shown over a longer distance (e.g. racing pace at least 1/2 long side).

Each gait is evaluated individually and supplemented by scores for presentation (covering outline harmony and general impression).

Speed of all gaits is optional. Speed changes are allowed and can indicate the potential and capacity of the horse.

This competition form does not include finals. Winners are appointed based on the marks given. A separate prizegiving ceremony will take place, where the best 5 and 6 year old horses will be awarded in each test.

There will be a limited number of entries.

TESTS

Futurity Tölt
The test is ridden in groups of 2 on speakers’ command.

 • Sections:
  Show any speed tölt. Speed changes and/or loose reins is optional
  Return to walk and change rein
  Show any speed tölt. Speed changes and/or loose reins is optional
 • Time:
  App 2 min per hand.
 • Marks:
  Separate marks for each section and presentation will be given.

Futurity 4-gait
The test is ridden in groups of 2 partly on speakers’ command.

 • Sections:
  In optional sequence show: walk, tölt, trot, canter
  Each gait can be shown several times and change of rein is allowed
  NB: For higher points in tölt show speed changes
  NB: It is expected that the riders show consideration for each other and always pass each other oncoming left shoulder against left shoulder.
 • Time:
  App 6 min per heat (including entrance and exit)
  NB: after 3½ an acoustic sign will be given in order to facilitate an optimal timing of the performances
 • Marks:
  Marks for each gait and presentation will be given. The marks for tölt and presentation will be doubled.

Futurity 5-gait
The test is ridden with 1 combination at the time.

 • Sections:
  In optional sequence show: walk, tölt, trot, canter, pace (2 long sides)
  Each gait can be shown several times and change of rein is allowed
  NB: For higher points in tölt show speed changes
 • Time:
  App 5 min per rider (including entrance and exit)
  NB: after 3½ an acoustic sign will be given in order to facilitate an optimal timing of the performances.
 • Marks:
  Marks for each gait and presentation will be given. The marks for tölt, pace and presentation will be doubled.

RULES & REGULATIONS
Futury tests will be conducted according to Icehorse Festival own rules (see above). However, the event as such is conducted according to FEIF Rules and Regulations 2024 and hence all general rules will apply. Excepted is that Icelandic curb bits and Pelham bits are not allowed.

Vaccination
Horses are required to be vaccinated according to rules of Danish Icelandic horse association. I.e. horses will be eligible to compete with the most recent booster taken within a period of 12 months, but not within seven days of arrival at the Event.

EQUIPMENT CONTROL
Icehorse Festival prioritise the welfare of the horses and participate in the project of Danish Icelandic horse association with extended equipment checks. Hence there will be 80-100% control.

REGISTRATION
Registration opens February 15, 2024, at 20:00.

Registration Stallion Show Registration SPORT Buy spectator tickets

CHECK IN – TIME SCHEDULE – STARTING ORDERS
Arrival is possible:

 • Wednesday April 3, 2024: 14:00 – 22:00
 • Thursday April 4, 2024: 07:00 – 12:00 and 19:00 – 20:00
 • Friday April 5, 2024: 16:00 – 20:00

Opening hours for arrival is subject to change. Riders will be notified.

Upon check in documentation of vaccination of the horse should be presented.

Note that check in should have taken place minimum 1 hour before the beginning of the first test of an equipage. Otherwise, the rider will be withdrawn automatically from the first test. 

Riders’ info-meeting will take place Thursday at 07.30 AM by the heating track in building Q

The time schedule will be updated ongoing at www.icehorsefestival.com

The final starting order of tests will be available no later than 1 hour before the beginning of the given tests at ticker.icetestng.com

WAITINNG LIST
Riders will be taken in from the waiting list both when the time schedule is worked out in detail and continuously as a result of cancellations.

Vacant entries will be offered to riders on waiting list until April 1, 2024. Notifications to riders concerned will be send by e-mail (the e-mail stated upon registration).

By signing up for the waiting list one accepts that there is a risk that only one test may be available, even if 2 tests were requested upon registration.

If no entries become available, the payment will be refunded when the competition begins.

Cancellation from the waiting list is possible. However, an administration fee be deducted, see prices below.

CANCELLATION – AMENDMENTS TO REGISTRATION
Upon cancellation, doctors' or veterinarians' note should be presented. Money is refunded if the entrance can be resold (waiting list, if any, has priority). An administration fee will be deducted, see prices below.

Amendments are accepted to the extent possible until March 20, 2024 against a fee, see prices below.

STABLES
Mobile horse boxes are located in Building. Stationary horse boxes in the buildings at Landsskuepladsen.
Wrapped hay during the entire event and 1 bale of wood shavings is included for each horse.

Questions ang requests should be directed to stald@icehorsefetival.com.

TRACES AND TRANSPORT REGULATIONS
Participants at the Icehorse Festival are responsible for acquainting themselves with the applicable regulations of transporting horses between EU countries. Below is Icehorse Festival’s dissemination of some key guidelines.

Horses from Nordic countries:
** NB:
This section has been edited 11-03-2024
Unfortunately, the Danish Veterinary and Food Administration has been unclear in their guidance regarding hirses from Nordic Countries. The message is now clear: Icelandic horses are not included in the “Nordic agreement” (Nordisk aftale).
This means that horses from all countries outside Denmark are to make EU TRACE health certificates for travelling to Denmark ()from A to B) and also for travelling home (from B to A). I.e. just like horses from other EU-countries – see below.

Horses from other EU countries:
Due to Danish regulations the 10-day rule does no longer exist in Denmark.
All normal traces in Denmark are concerned A to B certificates. Therefor horses from other EU countries are, according to the Danish Veterinary and Food Administration, obliged to make new EU TRACE health certificates before leaving the event-ground.
Papers and vet check can be booked at SPORTI no later than Tuesday April 2 at 15:00. Link for booking.
The price depends on the number of horses to be checked. Estimated price 700 -1000 DKK.
The TRACE number of the event-ground is DK129446.

Transport:
Please be aware of the authorities' interpretation of the rules on whether the transport of horses is covered by economic activity.

LIVESTREAMING
When registering as a rider to Icehorse Festival you automatically consent to that your ride is filmed for livestream and subsequently will be available and viewable on Alendis' platform, which is accessed via a subscription scheme.

PRICES
(SPORTI administration fee are not included)

 • Entry fee 1 test incl. box and presentation of the horse with pedigree in the Icehorse Magazine: DKK 2.700,00
 • Fee test no.2: DKK 700,00
 • Amendments (from March 20): DKK 350,00
 • Cancellation fee: DKK 500,00
 • Cancellation, waiting list, fee: DKK 100,00
 • Extra litter (wood shavings) per bale: DKK 175,00
 • Final cleaning of box (only available in Stable Q): DKK 300,00
 • 1 groom (incl. seat in the rider's section): DKK 450,00

TICKET SALES
If you as a rider wish to sit among the spectators (e.g. with family or friends) you can buy a ticket here. You will have a 50 % discount if you note your ticket number in the comment space at registration.

ACCOMMODATION
A camping site can be booked here
Links for hotel booking can be seen at www.icehorsefestival.com

MORE INFORMATION

CANCELLATION OF THE EVENT
Cancellation in the sense that the event is not conducted at all. Change of date, partly conduction or changes of the repertoire are not considered a cancellation.

Only the organizers can issue a cancellation and permit refunds of registrations. In that case refunds can be requested by SPORTI at info@sporti.dk. Fees and handling charges are not refunded.

CONTACT

Best wishes for a very festive event.
Icehorse Festival

The organizers take reservations for printing errors.

Organizer contact info

Icehorse Festival Aps


Meeting / starting place

Info ved Hal Q
Kaj Zartows Vej 19
7400 Herning
Danmark Show on map Navigate here