Gletta: Generalforsamling

Friday 22 November 2019

Generalforsamling 2019

OBS!! - Ny adresse grundet de mange tilmeldinger.

Medlemsmiddag
Som traditionen byder, vil generalforsamlingen indledes med en fælles medlemsmiddag kl. 18.00 med en overdådig middag, tilberedt af vores gode hus-kok Rasmus.
Prisen for middagen vil i år være 75 kr. pr. person (middag, div. drikkevarer samt kaffe/te).
Vi håber, rigtig mange (som vanligt) har lyst til at deltage i denne del også.

Generalforsamling
Efter middagen følger selve generalforsamlingen kl. 19.30. Der kræves ikke tilmelding til
generalforsamlingen.
Dagsorden for generalforsamlingen
• Velkomst ved formanden
• Valg af dirigent og referent
• Formandens beretning, herunder uddeling af Gletta-stafetten
• Kassererens beretning
• Fastlæggelse af kontingent
• Indkomne forslag. Skal være fremsendt til formanden senest 14 dage inden 22. nov.
• Valg til bestyrelsen (på valg er: Ole, Iben og Sophus)
• Valg af revisorer, nuværende: Pernille Schirmer (genopstiller?) og Maria Ammitzbøll (genopstiller?)
• Beretning om årets aktiviteter fra repræsentanter for arbejdsgrupperne. Oversigt uddeles, ligesom der uddeles kalender for 2020- aktiviteterne
• Evt.

Vi glæder os til at ser jer til denne superhyggelige aften!

Organizer contact info

GlettaSe arrangørklubben på SPORTI

Gletta

Meeting / starting place

Vinding Forsamlingshus
Burgårdevej 27 Vinding
8654 Bryrup
Danmark Show on map Navigate here