Gletta: Generalforsamling 2020

Friday 27 August 2021

Medlemsmiddag
Som traditionen byder, vil generalforsamlingen indledes med en fælles medlemsmiddag kl. 18.00 med en overdådig middag, tilberedt af vores gode hus-kok Rasmus Birkkjær.
Prisen for middagen vil i år være 100 kr. pr. person (middag, div. drikkevarer samt kaffe/te).
Vi håber, rigtig mange (som vanligt) har lyst til at deltage i denne del også.

Generalforsamling
Efter middagen følger selve generalforsamlingen kl. 19.30. Der kræves ikke tilmelding til
generalforsamlingen.
Dagsorden for generalforsamlingen

  • Velkomst ved formanden
  • Valg af dirigent og referent
  • Formandens beretning, herunder uddeling af Gletta-stafetten
  • Kassererens beretning
  • Fastlæggelse af kontingent
  • Indkomne forslag. Skal være fremsendt til formanden senest 14 dage inden 27/8.
  • Valg til bestyrelsen (på valg er: Charlotte, Bente, Poul og Marianne)
  • Valg af revisorer, nuværende: Pernille Schirmer (genopstiller) og Maria Ammitzbøll (genopstiller)
  • Beretning om årets aktiviteter fra repræsentanter for arbejdsgrupperne.
  • Evt.

Bestyrelsen glæder sig til at se jer alle!

Organizer contact info

GlettaSe arrangørklubben på SPORTI

Gletta

Meeting / starting place

Vrads Forsamlingshus
St Bredlundvej 3 Vrads
8654 Bryrup
Danmark Show on map Navigate here