Gletta: Generalforsamling 2020

Fredag den 27. august 2021

17 tilmeldte

Medlemsmiddag
Som traditionen byder, vil generalforsamlingen indledes med en fælles medlemsmiddag kl. 18.00 med en overdådig middag, tilberedt af vores gode hus-kok Rasmus Birkkjær.
Prisen for middagen vil i år være 100 kr. pr. person (middag, div. drikkevarer samt kaffe/te).
Vi håber, rigtig mange (som vanligt) har lyst til at deltage i denne del også.

Generalforsamling
Efter middagen følger selve generalforsamlingen kl. 19.30. Der kræves ikke tilmelding til
generalforsamlingen.
Dagsorden for generalforsamlingen

  • Velkomst ved formanden
  • Valg af dirigent og referent
  • Formandens beretning, herunder uddeling af Gletta-stafetten
  • Kassererens beretning
  • Fastlæggelse af kontingent
  • Indkomne forslag. Skal være fremsendt til formanden senest 14 dage inden 27/8.
  • Valg til bestyrelsen (på valg er: Charlotte, Bente, Poul og Marianne)
  • Valg af revisorer, nuværende: Pernille Schirmer (genopstiller) og Maria Ammitzbøll (genopstiller)
  • Beretning om årets aktiviteter fra repræsentanter for arbejdsgrupperne.
  • Evt.

Bestyrelsen glæder sig til at se jer alle!

Arrangørens kontaktinfo

GlettaSe arrangørklubben på SPORTI

Gletta

Mødested/startsted

Vrads Forsamlingshus
St Bredlundvej 3 Vrads
8654 Bryrup
Danmark Vis på kort Navigér hertil