VM 2021 World Championships for Icelandic Horses - Tickets

1 - 8 August 2021

Ticket sales are closed

AFLYST PGA COVID-19
Billetter, camping og udstillerstande bliver refunderet fratrukket et mindre beløb til administrationsomkostninger. Mere info kommer på www.vmdenmark.com.

Fest, fællesskab & magiske øjeblikke!

Heste og ryttere fra 21 lande og titusindvis af glade tilskuere er samlet i Herning fra den 1. - 8. august 2021. Kom og vær med!

Verdensmesterskaberne for Islandsheste er en mulighed for at opleve de absolut største stjerner inden for avl og sport. 
Heste og ryttere kommer rejsende fra det meste af verden for at kæmpe om medaljerne. Der afholdes VM hvert andet år og både heste og ryttere skal igennem en krævende udvælgelsesproces for at få lov til at repræsentere deres land ved VM.

Der vil være heste på banerne fra morgen til aften og her er rig mulighed for at se de flotte dansende töltere, de lynhurtige pasheste og de fine udvalgte avlsheste ved VM-kåringerne. 

VM er også andet end heste
Omkring banerne er opbygget en hel festivalplads med underholdning, foredrag, shopping og madboder. Der er liv på pladsen næsten hele døgnet!

De store overdækkede tribuner står klar til at modtage den største gruppe af venner af den islandske hest nogensinde. 

Køb din billet her på siden og book en campingplads og oplev den særlige VM2021-campingplads eller find et bekvemt hotel eller et hyggeligt B&B på vmdenmark.com eller visitherning.dk.

VIP borde
Salg af VIP borde til VMDenmark åbner d. 1. juni 2021. Du kan skrive dig op som interesseret til VIP borde ved at sende en mail til lone@vmdenmark.com og få en mail, når tilmeldingen til pladserne åbner.

Kom og vær med. Vi ved, at du vil elske det!

I henhold til Forbrugeraftaleloven er køb af rekreative fritidsaktiviteter, herunder underholdnings-, idræts- og lignende kulturbegivenheder ikke omfattet af fortrydelsesretten.
Skulle eventet blive aflyst pga Covid-19 tilbagebetales det indbetalte beløb fratrukket et mindre beløb til administrationsomkostninger.
Såfremt VMDenmark efter påbud fra offentlige myndighederne, force majeure eller andre omstændigheder udenfor arrangørens kontrol bliver udsat, afholdt delvist eller helt opgivet, kan arrangøren ikke gøres ansvarlig overfor økonomiske tab eller forpligtelser man måtte pådrage sig i den forbindelse.

CANCELED DUE TO COVID-19
Tickets, camping and exhibitorstands will be refunded reduced a small amount for administration costs. More info will come at www.vmdenmark.com.

Celebration, fellowship & magical moments!

Horses and riders from 21 countries and tens of thousands of excited spectators will be gathered in Herning from the 1st - 8th of August 2021. Come and join us!

The World Championships for Icelandic horses are an opportunity to experience the biggest stars in breeding and sports. 
Horses and riders will gather from all over the world to compete for the medals. The World Championships are held every two years. Horses and riders have to go through a demanding selection process in order to represent their country at the World Championships.

There will be horses on the tracks from morning to evening providing plenty of opportunity to watch beautiful, dancing tölt horses, lightning-fast pace horses and the carefully selected, breeding horses at the World Championships.

The World Championships are more than horses 
Around the competition tracks an entire festival site will offer entertainment, lectures, shopping and food vendors. There will be life in the square almost 24 hours a day!

The large covered stands are ready to receive the largest group of friends of the Icelandic horse ever.

Buy your ticket here and book your camping site or have a look at vmdenmark.com and visitherning.dk and find a cozy hotel or a nice B&B.

VIP tables
Sale of VIP tables at The World Championships for Icelandic horses in Herning this summer opens on 1st of June 2021.
You can register as interested in VIP tables by sending an email to lone@vmdenmark.com and receive an email when registration for the seats opens.

Come and join us! We know you will love it!

According to Danish law of Consumer Contracts, purchase of recreational activities, including entertainment, sports and similar cultural events are not covered by the right of withdrawal.
Should the event be cancelled due to Covid-19, the amount paid will be refunded reduced a small amount for administration costs.
If the World Championships for Icelandic Horses, following an order from the public authorities, force majeure or other circumstances beyond the organizer's control, is postponed, held partly or completely abandoned, the organizer cannot be held liable for financial losses or obligations incurred in this connection.