Der er lukket for online tilmelding

Sidste frist var fredag den 15. juli 2016 kl. 23:59.

Utamadunilejr 2016 Tilmelding arrangører/gratister

23. - 30. juli 2016

Tilkøb

Vilkår for arrangører og gratister på lejr 2016

Arrangører og gratister er alle os, der har lavet en fast forhåndsaftale med en “områdeansvarlig” på et bestemt arbejdsområde på lejren, og derefter er indregnet som arbejdskraft på dette område og i denne gruppe. Alt skal koordineres med den områdeansvarlige. Man kan også have en aftale om at være f.eks. “tjansefri” mod at udføre et bestemt stykke arbejde på dette område. Men altid i samråd med den områdeansvarlige.

Hvis du skal tilmelde andre end dig selv som (hel eller halv) arrangør eller gratist, bedes du lave en selvstændig tilmelding for hver person. (f.eks. fordi vi bruger din tilmelding til at lave lister over arrangører og gratister (med personlig mail/mobil mv) på hvert område mv.)
Hvis du har familie med, så skal de også tilmeldes her. For at fortsætte klikker du på "GEM", så kommer en ny side op og næste person kan tilmeldes.

Herunder er et forsøg på at klargøre forskellen på forventninger og ansvar, afhængig af din status.

Alle arrangører og gratister:
Vi tilbyder dig en uges ophold på Djurslands skønneste lejrplads. Her kan du gratis få anvist en teltplads af en pladsmand. Du vil ugen igennem, kvit og frit, kunne forsyne dig med stedets udsøgte kulinariske nydelser. Derudover kan du også (hvis du selv medbringer en kop) forsyne dig med gratis kaffe og te i kagefeen hele ugen.
Skulle du få en ledig stund, samt lyst til fysisk udfoldelse og input til hjernen, kan du, efter aftale med din områdeansvarlige, uden beregning deltage på ugens mange workshops.
Generelt forventer vi at alle der arbejder for lejren fremstår som gode eksempler og hjælper med til at alle overholder vores fælles spilleregler (skrevne og uskrevne).
Alle har bånd på! (Især os, der arbejder på lejren!!) Du er selv ansvarlig for at blive korrekt online tilmeldt på forhånd. Hvis du er i tvivl om noget, så spørg den ansvarlige for dit område.
Under lejren er du velkommen til at spørge, hvis der er noget du er i tvivl om. Handler det om penge er Julie Møller Bie eller Mette Sumo som du finder på kontoret (bagved baren) gode at spørge. Ellers spørg i Infoen!

Arrangør
Arbejde: Dit arbejde tager typisk mindst 8 timer dagligt under lejren. Du deltager i opbygning/nedrivning efter nærmere aftale med dit område. Du deltager så vidt muligt i årets møder. Du er medansvarlig for alt hvad der sker på lejren.
Godtgørelse: Som tak for din hjælp deltager du gratis på lejren. Dertil modtager du en ‘godtgørelse’ på 1000,- til dækning af dine udgifter vedr. telefon, småkørsel, brug af egen computer/printer etc. etc.
Børn: Dine egne børn til og med 14 år deltager gratis. (Gælder også ’samboende børn’, altså din familie)
Dine børn på 15-17 år deltager til halv pris, og skal have fuld tjans i Info.
Transport: Du kan få refunderet din transport til lejren, samt til årets alm. møder. Refusion er 1,- pr. kørt kilometer i egen bil (Kun den, der reelt har hånden på rattet får penge, ikke passagererne) Du kan også få refunderet din tog/bus billet.
Det gælder for al transportgodtgørelse, at det kun er transport indenfor landets grænser, samt at der maksimalt udbetales 700,- pr. person pr. anledning.
Der ydes transport-refusion til ét årligt arrangør-områdemøde, udover de fælles møder (Som ligger i oktober, marts og juni).

Gratist
Arbejde: Dit arbejde tager typisk mindst 6 timer dagligt under lejren, efter nærmere aftale med dit område. Du behøver ikke at skrive dig på tjanser i Info.
Godtgørelse: Som tak deltager du gratis på lejren. Du er velkommen, men ikke forpligtet, til at deltage i de møder vi afholder i oktober (evaluering), marts (generalforsamling) og juni (junimøde).
Børn: Dine børn betaler almindelig pris.

Halv-gratist
Samme som ovenstående blot er alting “halvt”…
Du skal typisk arbejde 4 timer dagligt (lidt mere end ½ af en gratist). Hvis du kun arbejder 3 timer dagligt på dit område, skal du i Info skrive dig på ’halv tjans’ af hvad alm. lejrdeltager skal.
Har du i forbindelse med online-tilmeldingen brug for at tilmelde dig som “halv gratist”, skal du vælge den “knap” Arr/grat. hvor der står “Voksne (18 år og op) (HALV Arr./grat.)” til 1075,-. 

Deltager
Alm. betalende deltager.
Alle deltagere påtager sig en stor (8 timer) og to små (4 timer) tjanser i Info’en ved ankomst.

Skal du lave en almindelig tilmelding til Utamadunilejren, skal du tilmelde dig her.

Mødested/startsted
Adresse: Keramikgården, Kvasbrovej 17, 8586 Ørum Djurs, Danmark - [ se kort ]

23. - 30. juli 2016

Utamadunilejr 2016 Tilmelding arrangører/gratister

Tilmeldingsfrist: 15-07-2016, kl. 23:59

Tidtagning og Resultater

Du kan se live-resultater og endelige resultater på vores nye resultatside.

Ønsker du at vide mere om vores tidtagningsløsning, så kontakt Martin på martin@sporti.dk. Du kan også læse mere her.