Nökkvi: Kursus med Jón Stenild

Lørdag den 3. oktober 2020

12 tilmeldte

Deltager
Mette Helberg
Ester Holm Thøgersen
Rikke Oppermann
Lea Molbech Simonsen
Liv Malskær
Lone Nyrup
Helene Nørbye Aarenstrup Jensen
Helene Nørbye Aarenstrup Jensen
Winni Møller
Terese Forstholm
Inge Ramsing
Frida Ramsing Christensen