Gladur: Konkurransegruppe for voksne

17. september 2021 - 3. april 2022

8 tilmeldte

Tilmelding Deltager
Medlem Marthe Thoresen
Medlem Daði Freyr Kristjánsson
Medlem Mona Nygaard Birkenes
Medlem Beate Hansen
Medlem Kariann Sjølingstad
Medlem Anne Rita Berg
Medlem Max Paul Holand
Medlem Marianne Berget