Nökkvi: Kursus med Jón Stenild

Lørdag den 18. september 2021

12 tilmeldte

Deltager
Stinne Houlberg
Rikke Oppermann
Marianne Lemming
Helene Nørbye Aarenstrup Jensen
Ditte Erichsen
Ester Holm Thøgersen
Mette Helberg
Lotte Aastradsen
Winni Møller
Anne Marie Svendsen
Frida Christensen
Anne-Dorte Sørensen