ASKA: EKSTRA Foredrag om tænder, bid og trenser

Torsdag den 5. oktober 2023

18 tilmeldte

Deltager
Karina Kejser Pham
Marianne Lindberg Kjær
Ananna Lützhøft
Anne-Mette Isager
Peder Elbek
Ane Helene Thorhauge Sandholm
Karin Rahbek Jensen
Hanne Bjerre
Gitte Petersen
Charlotte Kjærsgaard Jensen
Hanne Borg
Helle Rohde
Rikke Møller Vithen
Helle Mogensen
Maria Ammitzbøll
Mette Blirup
Malene Bessing
Lotte Andreassen