World Toelt 2020

21. - 22. februar 2020

Billetsalg lukker: 20-02-2020 kl. 23.59

Priser

Billetter til WORLD TOELT 2020 kommer til salg her på SPORTI fra den 30. november 2019 kl. 08.00, og frem til 20. februar 2020 kl. 24.00.

Få 20 % rabat ved køb af mere end 12 billetter som fx. klubber, store familier eller folk der kan finde ud af handle sammen!

Priser for siddepladser:
Via SPORTI sælges der kun partoutbilletter til både fredag og lørdag.
Bemærk at der kun sælges numreret siddepladser.

 • Siddepladser på midtersektionerne B, C, G og H:
  - Voksen, plads ved banen i sektion B og C: kr. 608,00 + billetgebyr kr. 15,00
  - Voksen, øvrige pladser: kr. 556,00 + billetgebyr kr. 15,00
  - Barn, maks 11 år: kr. 328,00 + billetgebyr kr. 11,00
 • Siddepladser på sidesektionerne A, D, og I:
  - Voksen, plads ved banen i sektion A og D: kr. 556,00 + billetgebyr kr. 15,00
  - Voksen, øvrige pladser: kr. 505,00 + billetgebyr kr. 15,00
  - Barn, maks 11 år: kr. 328,00 + billetgebyr kr. 11,00
 • VIP bord inkl. partoutkort til 6 personer:
  - Midt for i VIP sektionen: kr. 15.600,00 + billetgebyr kr. 15,00
  - Side placering i VIP sektionen: kr. 13.500,00 + billetgebyr kr. 15,00

Fra fredag den 21. februar 2020 sælges der kun billetter ved indgangen. Alle pladser er nummerede.

Fredagsbillet købt ved indgangen
Siddepladser uanset sektion:
- Voksen kr. 225,-
- Barn (maks 11 år) kr. 100,-

Tickets for WORLD TOELT 2020 are available here on SPORTI from 30th November 2019 at 08.00 until 20th February 2020.

Buy your ticket together - 12 tickets or more and save 20%!

Ticket prices:
The tickets sold on SPORTI are weekend tickets for both Friday and Saturday.
Please note that we only sell numbered seating tickets.

 • Seating in the middle section B,C,G and H:
  - Adult, seat at track side in section B and C: DKK 608,00 + ticket fee DKK 15,00
  - Adult, other seats: DKK 556,00 + ticket fee DKK 15,00
  - Children, up to 11 years: DKK 328,00 + ticket fee DKK 11,00
 • Seating in the other sections A, D and I
  - Adult, seat at track side in section A and D: DKK 556,00 + ticket fee DKK 15,00
  - Adult, other seats: DKK 505,00 + ticket fee DKK 15,00
  - Children, up to 11 years: DKK 328,00 + ticket fee DKK 11,00
 • VIP table incl weekend tickets for 6 people:
  Middle section in the VIP area: DKK 15.600,00 + ticket fee DKK 15,00
  Other section in VIP area: DKK 13.500,00 + ticket fee DKK 15,00

From Friday February 21st 2020 tickets are only sold at the Entrance. All seats are numbered.

Friday tickets bought at the Entrance
Seating, no matter the section
- Adults DKK 225,00
- Children (up to 11 years) DKK 100,00

Vælg billetter