KLUBBER

Hrappur (NO)

Om klubben

Hrappur Islandshestklubb er et lokallag av Norsk Islandshestforening (NIHF) som dekker området Helgeland sør i Nordland fylke. Klubben ble stiftet 12.12.12 som følge av voksende interesse for islandshest i regionen. Hrappur har hovedadresse i Vevelstad, men kurs og aktiviteter arrangeres i hele medlemsområdet. Klubben er registrert i Frivillighetsregisteret som godkjent grasrotandelsmottaker, organisasjonsnummeret er 999272886.

Hrappur ønsker å være en positiv og inkluderende klubb, og er åpen for alle uavhengig av alder eller nivå. Klubben ønsker i samarbeid med egne og innleide instruktører å jobbe for økt kjennskap til og kunnskap om islandshesten på alle felt. Det avholdes jevnlige kurs i regi av klubben hvor både medlemmer og ikke-medlemmer er velkomne, og klubben forsøker aktivt å introdusere nye ryttere for islandshesten gjennom åpne arrangement. Hrappur skal også legge til rette for at alle aktive ryttere skal utvikle seg innenfor islandshestridningens grener, og det skal rettes fokus på hestens kvaliteter gjennom avlskunnskap og rideegenskaper.

Klubbens aktiviteter, medlemsinformasjon og annet finnes på facebook.com, under gruppen ”Hrappur Islandshestklubb”. Informasjon om styret og andre opplysninger om klubben finnes på brreg.no.

Hrappur oppfordrer alle som ønsker å delta i klubbens aktiviteter til å tegne medlemskap i klubben gjennom NIHF via sporti.dk, som hovedmedlem eller familiemedlem. Alle hovedmedlemmer mottar bladet Islandshestforum, utgitt av NIHF, fem ganger i året. På sporti.dk velger man brukernavn og passord via ”Logg inn”-funksjonen, deretter velger man ”Klubber”, så ”Norske klubber”. Trykk så på ”Hrappur” og ”Innmeldelse”, og hovedmedlemskontingent med eller uten familiemedlemmer kan da velges. Familiemedlemmer skal være i familie med og ha samme adresse som hovedmedlem.

Velkommen til Hrappur Islandshestklubb!

Klubbens kontaktinfo

Hrappur
Forvikveien 102
8976 Vevelstad
Norway


 Skriv til klubben
 413 22 388
 bokestad.andreassen@gmail.com