KLUBBER

GROR Gl. Rye og Omegns Rideklub

Indmeldelse i GROR Gl. Rye og Omegns Rideklub

For enkeltpersoner.


Periode: 01-01-2020 - 31-12-2020
Pris: DKK 35,00

2 enkelt medlemskaber for to personer på samme adresse.


Periode: 01-01-2020 - 31-12-2020
Pris: DKK 60,00

3 enkelt medlemskaber for tre personer på samme adresse.


Periode: 01-01-2020 - 31-12-2020
Pris: DKK 90,00

4 enkelt medlemskaber for fire personer på samme adresse.


Periode: 01-01-2020 - 31-12-2020
Pris: DKK 115,00