KLUBBER

Hrimfaxa

Indmeldelse i Hrimfaxa

For enkeltpersoner under 19 år.


Periode: 01-03-2024 - 28-02-2025
Pris: DKK 75,00 + SPORTI adm.gebyr DKK 12,00

For alle enkeltpersoner over 18 år.


Periode: 01-03-2024 - 28-02-2025
Pris: DKK 150,00 + SPORTI adm.gebyr DKK 12,00

For familie med 2 personer i samme husstand - en voksen og et barn under 19 år. Hovedmedlemmet skal være den voksne.


Periode: 01-03-2024 - 28-02-2025
Pris: DKK 225,00 + SPORTI adm.gebyr DKK 12,00

For familie med 3 personer i samme husstand - en voksen og to børn under 19 år. Hovedmedlemmet skal være den voksne.


Periode: 01-03-2024 - 28-02-2025
Pris: DKK 300,00 + SPORTI adm.gebyr DKK 12,00

For familie med 2 personer i samme husstand - to voksne.


Periode: 01-03-2024 - 28-02-2025
Pris: DKK 300,00 + SPORTI adm.gebyr DKK 12,00

For familie med 3 personer i samme husstand - to voksne og et barn under 19 år.


Periode: 01-03-2024 - 28-02-2025
Pris: DKK 375,00 + SPORTI adm.gebyr DKK 12,00

For familie med 4 personer i samme husstand - to voksne og to børn under 19 år.


Periode: 01-03-2024 - 28-02-2025
Pris: DKK 450,00 + SPORTI adm.gebyr DKK 12,00

For familie med 5 personer i samme husstand - to voksne og tre børn under 19 år.


Periode: 01-03-2024 - 28-02-2025
Pris: DKK 525,00 + SPORTI adm.gebyr DKK 16,00

For familie med 6 personer i samme husstand - to voksne og fire børn under 19 år.


Periode: 01-03-2024 - 28-02-2025
Pris: DKK 600,00 + SPORTI adm.gebyr DKK 16,00

For familie med 3 personer i samme husstand - tre voksne.


Periode: 01-03-2024 - 28-02-2025
Pris: DKK 450,00 + SPORTI adm.gebyr DKK 12,00

For familie med 4 personer i samme husstand - fire voksne.


Periode: 01-03-2024 - 28-02-2025
Pris: DKK 600,00 + SPORTI adm.gebyr DKK 16,00