KLUBBER

Jøkull (NO)

Om klubben

JØKULL er eitt lite lag som vart stifta i 2003. Medlemstalet har gått ned siste åra då mangen har slutta med hest. Me arr vanlegvis eitt eller to kurs i året og held gjerne eitt uofesiellt stevne.For å få opp att aktiviteteten har me hatt eindel treningsamlingar siste året, har vore populært for både born og vaksne. Men fyrst og fremst er me ein turhest klubb .

Klubbens kontaktinfo

Jøkull
1000 Norge
Norway


 Skriv til klubben
 hildekvalland@online.no
 Gå til hjemmeside