Der er lukket for online tilmelding

Sidste frist var lørdag den 24. marts 2012 kl. 23:59.

Gári: Ordinær generalforsamling

Torsdag den 29. marts 2012

Ordinær generalforsamling 29. marts 2012 kl. 19.15 i Islandshesteforeningen Gári på Kærgården i Thise.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Bestyrelsens beretning ved formanden.
 3. Foreningens regnskab ved kassereren.
 4. Indkomne forslag.
 5. Fastsættelse af kontigent.
 6. Valg til bestyrelsen – på valg er:
  Peter Juhl – modtager genvalg
  Louise Skøtt Jacobsen– modtager genvalg
 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen:
  Anja Møller Nielsen modtager genvalg
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant – på valg er:
  Arne Ugilt – modtager genvalg
  Lisbeth Ugilt – modtager genvalg
 9. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde skriftligt senest den 6.marts 2012.

Der vil blive serveret sandwich, kage, kaffe samt øl og vand.

Tilmelding på SPORTI.

Vel mødt!
Gáris bestyrelse.

Mødested/startsted
Adresse: Kærgården Islænder, Langbrovej 65, 9700 Brønderslev, Danmark - [ se kort ]

29. marts 2012

Gári: Ordinær generalforsamling

Tilmeldingsfrist: 24-03-2012, kl. 23:59

Tidtagning og Resultater

Du kan se live-resultater og endelige resultater på vores nye resultatside.

Ønsker du at vide mere om vores tidtagningsløsning, så kontakt Martin på martin@sporti.dk. Du kan også læse mere her.