Gustur: Påmelding Årsmøte og Nyttårssamling

Lørdag den 10. februar 2024

Styret innkaller herved til årsmøte i Gustur Islandshestlag!  Årsmøtet vil denne gangen kombineres med en nyttårssamling med god mat og hyggelig samvær. 🙂 

Måltidet blir juletallerken med dessert, laget på travkroa og koster 350kr pr person.

Årsmøtet avholdes 10.02.24 kl. 17.00 i kroa på Bergen Travpark. Det kan skje endringer i lokasjon inntil 2 uker før møtet. Dersom dette skjer vil det bli annonsert tydelig på både nettside og Facebook.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes til styret senest 27.01.24 til gustur.islandshestlag@gmail.com.

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på facebook og www.gustur.no.

For å ha stemmerett på årsmøtet må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov Paragraf 5-8.

Styret oppfordrer også til å sende inn forslag til “Årets Gusturmedlem” til gustur.islandshestlag@gmail.com. Årets Gusturmedlem er en pris som gis til en person som har gitt av seg selv, sin tid, sin kunnskap og som har gått den ekstra runden for å fremme klubbens arbeid, trivsel og aktiviteter. Den som får flest stemmer blir kåret til Årets Gursturmedlem på årsmøtet. Alle Gusturs medlemmer har stemmerett her, og kan sende inn sin stemme!

Velkommen til årsmøte og samling!

Arrangørens kontaktinfo

Gustur IslandshestforeningSe arrangørklubben på SPORTI

Gustur (NO)

Mødested/startsted

Bergen Travpark
Travparkveien 70
5111 Breistein
Norway Vis på kort Navigér hertil