Jörfi: Ordinær Generalforsamling

Torsdag den 14. marts 2024

13 tilmeldte

Kære alle

Hermed indkaldes til generalforsamling den 14. marts 2024. Der er middag fra kl. 18-19, hvorefter generalforsamlingen afholdes. Vi mødes i stueetagen i Osted Kulturhus (Alfavejen 13, Osted, 4320 Lejre).

Tilmelding via Sporti og der vil være særskilt tilmelding til middagen. Vi håber, at rigtig mange har tid, lyst og lejlighed til at deltage – også i middagen😊

Har du forslag til generalforsamlingen skal disse fremsendes til Nete (jorfi.formand@gmail.com) senest 14 dage før generalforsamlingen - dvs. senest den 1. marts 2023. Revideret regnskab og budget bliver ligeledes sendt ud pr. mail senest 14. dage før generalforsamlingen.

Vi er altid interesserede i at høre fra medlemmer, der har lyst til at deltage i bestyrelsesarbejdet, og der er også mulighed for at melde sig til stævne-/aktivitetsudvalget. Der er eksempelvis en ledig plads i bestyrelsen og en ledig plads som suppleant til bestyrelsen! Skriv eller ring til formand Nete og hør mere om bestyrelses- og udvalgsarbejde: jorfi.formand@gmail.com eller 40750733.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab
 4. Forelæggelse af budgetforslag
 5. Fastsættelse af kontingent:
  1. Bestyrelsen foreslår at kontingentet stiger til 300 kr. gældende pr. 1/3 2025
 6. Indkomne forslag
 7. *Valg til bestyrelsen samt suppleanter. Vælges for 2 år ad gangen, suppleanter vælges for 1 år
 8. **Valg af en revisor og en revisorsuppleant. Vælges for 2 år ad gangen, suppleant dog for 1 år.
 9. Medlemmer til stævne- og aktivitetsudvalg
 10. Eventuelt
  1. Nedsættelse af et hjælperudvalg, som har til formål at brainstorme på, hvordan vi skal udarbejde en hjælperpolitik for Jörfi

Vi glæder os til at se jer😊

Mange hilsner fra bestyrelsen i Jörfi – og vel mødt!

*Valg til bestyrelsen (valg for 2 år):
- A (på valg i lige år): Nete Jørgensen, er på valg og ønsker at genopstille
- B (på valg i lige år): Camilla Storgaard Mehlsen, er på valg og ønsker at genopstille
- C (på valg i ulige år): Eva Marie Grout er ikke på valg
- D (på valg i ulige år): Rikke Hvidt er ikke på valg
- E (på valg i ulige år): Signe Borup er ikke på valg, men ønsker at trække sig fra bestyrelsen. Der er således en vakant plads i bestyrelsen for en 1-årig periode

Valg af bestyrelsessuppleanter (valg for 1 år):
- Pia Pedersen, ønsker at stille op som suppleant til bestyrelsen
- Der er en vakant plads som suppleant til bestyrelsen

**Valg af revisor (valg for 2 år) og revisorsuppleant (valg for 1 år):
- Charlotte Schmidt, er på valg og ønsker at genopstille
- Leif Andersen er på valg og ønsker at genopstille

Arrangørens kontaktinfo

Islandshesteklubben Jörfi HedelandSe arrangørklubben på SPORTI

Islandshesteklubben Jörfi Hedeland

Mødested/startsted

Osted Kulturhus
Alfavejen 13
4320 Lejre
Danmark Vis på kort Navigér hertil