Litur: Skov-Sløjfe-ridt i Wedellsborg skovene

Søndag den 2. juni 2024

17 tilmeldte

Type Deltager
Tur inkl. ridekort Benedikte Aasbjerg Rasmussen
Tur inkl. ridekort Mona Kronholm Geertsen
Tur ekskl. ridekort Hanne Hovgaard Hansen
Tur inkl. ridekort Caroline Sandbeck Hansen
Tur inkl. ridekort Mia K. Vissing
Tur ekskl. ridekort Mona Petersen
Tur inkl. ridekort Yvonne Holmgård
Tur inkl. ridekort Britta Kaasner
Tur inkl. ridekort lotte hansen
Tur inkl. ridekort Katja Schütz
Tur inkl. ridekort Rikke Kudahl
Tur inkl. ridekort Carina Rahbek
Tur inkl. ridekort lene olsen
Tur ekskl. ridekort lena andersen
Tur ekskl. ridekort Julie Sundbøl
Tur ekskl. ridekort Josephine Zoega
Tur ekskl. ridekort Maria Birkely