Hekla: Ordinær generalforsamling 2013

Tirsdag den 12. marts 2013

Tilmelding kun for medlemmer af Hekla

13. marts 2012 kl. 18.30

Hekla byder på kaffe/the og rullepølsemad samt 1 øl eller 1 vand.

Der startes med et indlæg "Verden iflg. Spar Nord Bank v/Kurt Bennetsen, herunder, hvorfor stiger prisen i bankerne, når renten går mod nul".

Dagsorden ifølge vedtægterne

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Formandens beretning
  4. Regnskab
  5. Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest den 19. februar 2012)
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  7. Valg af suppleant til bestyrelsen
  8. Valg af revisor samt revisorsuppleant
  9. Fastsættelse af kontingent
  10. Eventuelt – herunder kan der ikke træffes beslutninger

Deltagelse på generalforsamlingen kræver, at du tilmelder dig på SPORTI.

Grundet bestilling af mad bedes du venligst tilmelde dig på SPORTI senest den 7. marts 2013. Dem der har fået tilsendt indkaldelse pr. post, bedes tilmelde sig hos kasserer Lone Christiansen på tlf.: 6140 4902.

Der vil ved indgangen være check af medlemskab og udlevering af stemmesedler.

Enkeltmedlemskab giver ret til én stemme og familiemedlemskab giver ret til to stemmer.

Vel mødt!
Heklas bestyrelse

OBS: Se www.nihekla.dk for den fulde indkaldelse og regnskab

Arrangørens kontaktinfo

HEKLASe arrangørklubben på SPORTI

Nordjysk Islandshesteforening Hekla

Mødested/startsted

Kulturhuset
Nørre Allé 3
9320 Hjallerup
Danmark Vis på kort Navigér hertil