DI: Introkursus nye sportsdommere Kalø

Søndag den 2. februar 2014

Er du en af de nye sportsdommere i DI?

Der er brug for flere dommere i Dansk Islandshesteforening. Derfor har du mulighed for at ansøge om at blive optaget på dommeruddannelsen. Vi fra Dommerudvalget og Sportskomiteen vil gerne invitere dig til introduktionsdag til dommerhvervet. Det er obligatorisk at deltage denne dag, hvis man gerne vil starte på selve uddannelsen. Du har mulighed for at trække din ansøgning tilbage, hvis du efter introduktionsdagen finder ud af at dommergerningen alligevel ikke er noget for dig.

Introduktionsdagen på Sjælland (Roskilde) er den 1. februar og Jylland (Kalø) den 2. februar. Pris kr. 150,00 inkl. forplejning.

Efter introduktionsdagens program vil vi tage en samtale med ansøgerne.

Selve dommeruddannelsen finder sted i weekenderne den 8-9/3 og 5-6/-4 med start kl. 8.30 alle dage. Senere på året vil der være en lydighedsdag – dato endnu ikke endeligt fastlagt.

Undervisere på kurserne vil være Lena Lennartson og Anne Fornstedt – begge FEIF-dommere fra Sverige, hvor de har været ansvarlig for den svenske dommeruddannelse og eksamener i gennem de sidste år.

Pris: kr. 1.200 i alt uden overnatning (overnatning er eget ansvar)

Hvad gør du for at komme i betragtning?

Tilmelde og betale kr. 150 til introduktionsdag senest d. 10. januar 2014

Indsende ansøgning, hvori det fremgår om du opfylder kriterierne (læs længere nede) samt motivation for, hvorfor det netop er dig, der er vores nye sportsdommer. Ansøgning sendes senest d. 25/1-2014 til dommerudvalg@islandshest.dk

Deltage i en af introduktionsdagene

Senest d. 10/2 vil du få besked om du er en af de ca. 20 vi skal bruge.

Al tilmelding foregår via Sporti

Adgangskrav:

Indenfor de sidste 5 år have deltaget i et ranglistestævne eller ALRID som rytter

Været sekretær ved mindst 3 stævner

Være fyldt 21 år

Anbefaling: Have læst FIPO/FIRO

OVERSIGT:

10/1 Have tilmeldt til introduktionsdag

25/1 Have indsendt motiveret ansøgning

1/2 Introduktionsdag Sjælland – Roskilde Landbrugsskole

2/2 Introduktionsdag Jylland/Fyn – Kalø Landbrugsskole

10/2 Modtage svar om man er optaget på uddannelsen

15/2 Indbetale kr. 1200

8-9/3 1. kursus – teori – eks. gennemgang af guidelines, gangartslære, videobedømmelse

Sted: Svendborg

5-6/4 2. kursus – praktisk bedømmelse

Sted: Vilhelmsborg, Aarhus

Sensommer 3. kursus (1 dag) – Lydighedsdag med gennemgang af øvelser og rideteori

Sted: Sjælland (endnu ikke helt fastlagt, hvor)

Med Venlig hilsen

Dommerudvalget

Ved eventuelle spørgsmål kan Marie Louise Christiansen kontakte på tlf: 24 27 19 87

Arrangørens kontaktinfo

Dansk IslandshesteforeningSe arrangørklubben på SPORTI

Dansk Islandshesteforening

Mødested/startsted

Kalø Økologisk Landbrugsskole
Skovridervej 3, Kalø
8410 Rønde
Danmark Vis på kort Navigér hertil