Hekla: Ordinær generalforsamling 2014

Tirsdag den 11. marts 2014

Tilmelding kun for medlemmer af Hekla

11. marts 2014 kl. 18.30

Hekla byder på kaffe/the og rullepølsemad samt 1 øl eller 1 vand.

Dagsorden ifølge vedtægterne

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Formandens beretning
  4. Regnskab
  5. Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest den 18. februar 2014)
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  7. Valg af suppleant til bestyrelsen
  8. Valg af revisor samt revisorsuppleant
  9. Fastsættelse af kontingent
  10. Eventuelt – herunder kan der ikke træffes beslutninger

Deltagelse på generalforsamlingen kræver, at du tilmelder dig på SPORTI.

Grundet bestilling af mad bedes du venligst tilmelde dig på SPORTI senest den 5. marts 2014. Dem der har fået tilsendt indkaldelse pr. post, bedes tilmelde sig hos kasserer Lone Christiansen på tlf.: 2326 2653.

Der vil ved indgangen være check af medlemskab og udlevering af stemmesedler.

Enkeltmedlemskab giver ret til én stemme og familiemedlemskab giver ret til to stemmer.

Vel mødt!
Heklas bestyrelse

OBS: Se www.nihekla.dk for den fulde indkaldelse og regnskab

Arrangørens kontaktinfo

HEKLASe arrangørklubben på SPORTI

Nordjysk Islandshesteforening Hekla

Mødested/startsted

Kulturhuset
Nørre Allé 3
9320 Hjallerup
Danmark Vis på kort Navigér hertil