Hekla: Ordinær generalforsamling 2016

Tirsdag den 19. april 2016

Tilmelding kun for medlemmer af Hekla

Ordinær generalforsamling, 19. april 2016 kl. 18.30
Kulturhuset, Nørre Allé 3, 9320 Hjallerup

Hekla byder på kaffe/the og rullepølsemad samt 1 øl eller 1 vand.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Formandens beretning 
 4. Regnskab
 5. Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest den 29. marts 2016)

  Vedtægtsændringer se bilag 1 og bilag 2*

 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 7. Valg af suppleant til bestyrelsen
 8. Valg af revisor samt revisorsuppleant
 9. Fastsættelse af kontingent se bilag 3*
 10. Eventuelt – herunder kan der ikke træffes beslutninger

* Bilag kan ses på www.nihekla.dk

Deltagelse på generalforsamlingen kræver at du tilmelder dig på Sporti.

Grundet bestilling af mad bedes du venligst tilmelde dig på Sporti senest den 14. april 2016. Dem der har fået tilsendt indkaldelse pr. post, bedes tilmelde sig hos kasserer Lone Christiansen på tlf.: 23 26 26 53.

Der vil ved indgangen være check af medlemskab og udlevering af stemmesedler.

Enkeltmedlemskab giver ret til én stemme og familiemedlemskab giver ret til to stemmer.

Vel mødt!
Heklas bestyrelse

Arrangørens kontaktinfo

HEKLASe arrangørklubben på SPORTI

Nordjysk Islandshesteforening Hekla

Mødested/startsted

Kulturhuset
Nørre Allé 3
9320 Hjallerup
Danmark Vis på kort Navigér hertil