Hekla: Ordinær generalforsamling 2017

Tirsdag den 7. marts 2017

Tilmelding kun for medlemmer af Hekla

Ordinær generalforsamling
7. marts 2017 kl. 19.00
Kulturhuset
Nørre Allé 3, 9320 Hjallerup

Hekla byder på kaffe/the og rullepølsemad samt 1 øl eller 1 vand.

Dagsorden ifølge vedtægterne

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Formandens beretning
  4. Regnskab. ( udleveres og gennemgås på generalforsamling)
  5. Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest den 14. februar 2017)

Vedtægtsændringer. Se bilag 1

  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Se bilag 2
  2. Valg af suppleant til bestyrelsen. Se bilag 2
  3. Valg af revisor samt revisorsuppleant. Se bilag 2
  4. Fastsættelse af kontingent. Se bilag 3
  5. Eventuelt – herunder kan der ikke træffes beslutninger

Deltagelse på generalforsamlingen kræver at du tilmelder dig på Sporti.dk

Grundet bestilling af mad bedes du venligst tilmelde dig på Sporti.dk senest den 28. februar 2017. Dem der har fået tilsendt indkaldelse pr. post, bedes tilmelde sig hos Formand Peter Juul Hansen på tlf.: 6118 9518.

Der vil ved indgangen være check af medlemskab og udlevering af stemmesedler.

Enkeltmedlemskab giver ret til én stemme og familiemedlemskab giver ret til to stemmer.

Vel mødt!
Heklas bestyrelse

 

Arrangørens kontaktinfo

Nordjysk Islandshesteforening HeklaSe arrangørklubben på SPORTI

Nordjysk Islandshesteforening Hekla

Mødested/startsted

Kulturhuset
Nørre Allé 3
9320 Hjallerup
Danmark Vis på kort Navigér hertil