Icehorse Festival 2018 - sport

5. - 8. april 2018

VELKOMMEN TIL ICEHORSE FESTIVAL INDOOR WR

DET STØRSTE INDENDØRS WORLD RANKING-STÆVNE FOR ISLANDSHESTE

Messecenter Herning 5.-8. APRIL 2018

Tilmelding til Hingsteshow foregår her.

TILMELDING
Ordinær tilmelding åbner 1. december 2017 kl. 20.00
Forhåndstilmelding for indbudte ryttere åbner 24. november 2017 kl. 12

BILLETSALG
Er du tilskuer og ønsker at sikre dig en billet til ICEHORSE FESTIVAL skal du hoppe videre til billetsalget: Billetsalg til Icehorse Festival 2018

Ønsker man som rytter at siddde med sine venner på publikumssæderne skal man købe en almindelig siddepladsbillet - men man får 50% af prisen på denne refunderet efter tilmelding til sporten. Husk at skrive dit billet nr i feltet Bemærkninger ved tilmelding.

INTRODUKTION
Kære Ryttere

Til ICEHORSE FESTIVAL INDOOR WR kan du deltage i både Sport A og B klasser på en FEIF godkendt 250m ovalbane - indendørs!  Du kommer til at ride under de bedste forhold og ingenting kan sammenlignes med suset fra ovalbanen i en kæmpe hal med klappende publikum!

ICEHORSE FESTIVAL INDOOR WR afholdes i Equsana Arena i Hal M i MCH Messecenter Herning.

Målet er årets største og hyggeligste hestefest – et flot 4 dages stævne med højt niveau med fokus på hestevelfærd og rytternes forhold med opstaldning og indendørs opvarmning i Hal Q.

Vi glæder os til at se jer!

REGLEMENT
Der rides efter FEIF Rules and Regulations 2018 samt de danske særregler, som kan ses på www.islandshest.dk

DISCIPLINER

 • Sport A (WRL/DRL)
  - T.1 Kvalifikationskrav: Sen. 5,9; Ung. 5,5; Jun. 5,0
  - T.2 Kvalifikationskrav: Sen. 5,6; Ung. 5,3; Jun. 4,8
  - 4.1 Kvalifikationskrav: Sen. 5,9; Ung. 5,5; Jun. 5,0
  - 5.1 Kvalifikationskrav: Sen. 5,3; Ung. 5,0; Jun. 4,3
 • Sport B (WRL/DRL)
  - T.3
  - T.4
  - 4.2
  - 5.2

I udtagelserne rider juniorer, ungryttere og seniorer blandet.  Arrangørerne vil tage beslutning, om der bliver afviklet finaler, hvor juniorer kan deltage (evt. junior/ungrytter finaler), efter endt tilmelding. Juniorer og ungryttere præmieres separat.

Arrangørerne forbeholder sig ret til at afgøre om der afholdes B-finaler og til at aflyse klasser med for få deltagere.

Aldersgrænser:

 • Juniorer: 12-15 år
 • Ungryttere: 16-21 år
 • Seniorer: 22 år og ældre

Aldersgrænsen regnes ud fra det kalenderår, hvori man opnår den pågældende alder.

Kvalifikationskravet gælder ekvipagen og skal enten figurere på DRL- eller WRL- listen. Fremgår det ikke, er rytteren selv ansvarlig for at maile dokumentation til: sekretariat@icehorsefestival.com senest den 22. marts 2018.

Arrangørerne kan give dispensation fra ovenstående kvalifikationsregler til ryttere med bopæl uden for Danmark.

RYTTERLICENS
Vær opmærksom på reglerne om rytterlicens, der betyder at ryttere skal have licens.

Danske deltagere skal købe rytterlicens hos Dansk Islandshesteforening. Læs mere om reglerne og hvordan du får licens på www.islandshest.dk.

Da det ikke er muligt at købe licens for 2018 endnu, bedes du dokumentere købet ved check in, f.eks. i form af et screenshot.

Udenlandske deltagere skal købe licens hos foreningerne i deres respektive lande.

VACCINATION
De internationale vaccinationsregler følges, se mere på: inside.fei.org

CHECK IN – TIDSPLAN – STARTLISTER
Der vil være mulighed for ankomst:

 • Onsdag den 4. april kl. 17.00 - 22.00
 • Torsdag den 5. april kl. 7.00 til 12.00

Check in tider kan ændres. I så fald vil der blive givet besked til rytterne.

Ved check-in skal der fremvises gyldigt vaccinationsbevis for hesten eller stævnepas attesteret af dyrlæge.

OBS: Man skal, som ekvipage, have tjekket ind senest 1 time før den første klasse, man skal ride, begynder, ellers bliver man automatisk frameldt den første klasse.

Ryttermøde Torsdag kl. 7.30 ved sekretariatet ved ovalbanen.

Startlister (endelige) vil kunne ses på ticker.icetestng.com 1 time før de respektive discipliner begynder.  

Tidsplanen vil løbende blive opdateret på www.icehorsefestival.com

FRAMELDING - ÆNDRINGER
Ved framelding skal der foreligge læge- eller dyrlægeerklæring. Pengene refunderes, hvis pladsen kan afsættes til anden side (evt. venteliste har førsteret til ledige pladser).

Ændringer foretages, såfremt det er muligt til og med den 22. marts 2018, se priser nedenfor.

STALDE
Mobilbokse i hal Q samt Landsskuepladsens Stald 1-4

Wraphø til alle stævnedage og 1 pakke spåner medfølger hver ekvipage.

PRISER
(ekskl. SPORTI administrationsgebyr samt betalingskortgebyr)

 • Startgebyr inkl. boks: kr. 1.900,00
 • Pris pr. disciplin: kr. 500,00
 • Rabat på startgebyr ved deltagelse kun i Sport B discipliner: kr. - 500,00
 • Ændringer: kr. 200,00
 • Ekstra spåner pr. pakke: kr. 150,00
 • Slutudmugning: kr. 100,00
 • 1 hjælper (med siddeplads i ryttersektionen): kr. 250,00

OVERNATNING
Icehorse Festival henviser til booking via VisitHerning.
Det bliver muligt på et senere tidspunkt at booke pladser på campingområde.

DOMMERE

 • Halldór Gunnar Victorsson
 • Pia Hansen
 • Rune Svendsen
 • Sigríður Pjetursdóttir
 • Pjetur N. Pjetursson
 • Lise Galskov
 • Lise Brouér
 • Sophie Kovac
 • Jens Krarup Nielsen
 • Nicolai Thye
 • Johan Häggberg
 • Elsa Magnúsdóttir

BLIV FRIVILLIG HJÆLPER
Bliv en del af vores seje team og hjælp med at løfte denne hestefest som frivillig hjælper! Som rytter kan du tilmelde dig via tilmeldingen her på Sporti. Rider du ikke til IceHorse Festival kan du melde dig som hjælper ved at skrive en mail til Stævneleder Ole Søgaard ole@icehorsefestival.com. Vi takker på forhånd for jeres hjælp.

MERE INFORMATION

KONTAKTOPLYSNINGER

Vi ses og vi GLÆDER os til fire dages kæmpe hestefest i Herning. We love Icehorse!
IceHorse Festival

Arrangørerne tager forbehold for fejl i ovenstående infotekst.

WELCOME TO ICEHORSE FESTIVAL INDOOR WR

LARGEST INDOOR WORLD RANKING EVENT FOR ICELANDIC HORSES

5-8 APRIL 2018 – MCH – HERNING – DENMARK

REGISTRATION
Registration from 1 December 8 PM
Pre-registration (invited riders) from 24 November 12 AM

TICKET SALES
If you are a spectator and want to secure your self a ticket to the ICEHORSE FESTIVAL, proceed to ticket sales: Ticket sales for Icehorse Festival 2018

If you as rider want to sit with your friends in the public seats, you have to buy a regular seat ticket - but you will receive a refund of 50% of the price after registration for the sport. Remember to write your ticket number in the Comments field when signing up here.

INTRODUCTION
Dear Riders

ICEHORSE FESTIVAL INDOOR WR is the largest indoor World Ranking event for Icelandic horses. Our goal is to create the grandest and most enjoyable celebration of the Icelandic horse.

At ICEHORSE FESTIVAL INDOOR WR you can participate in both Sport-A and Sport-B on a FEIF approved 250m oval track judged by FEIF judges – Indoor. You will ride under the best conditions and nothing can be compared with the rush of riding on the indoor oval track.

ICEHORSE FESTIVAL INDOOR WR invites you to a high quality 4-day event with focus of the conditions and well-being of both horses and riders at Equsana Arena in Herning, Denmark

We look forward to seeing you

RULES & REGULATIONS
The event is conducted according to FEIF Rules and Regulations 2018 as well as the special Danish rules, see www.islandshest.dk

TESTS

 • Sport A (WRL/DRL)
  -
  T.1 Qualification: S: 5.9; YR: 5.5; J: 5.0
  - T.2 Qualification: S: 5.6; YR: 5.3; J: 4.8
  - V.1 Qualification: S: 5.9; YR: 5.5; J: 5.0
  - F.1 Qualification: S: 5.3; YR: 5.0; J: 4.3
 • Sport B (WRL/DRL)
  -
  T.3
  - T.4
  - V.2
  - F.2

In the preliminary rounds junior, young and senior riders ride intermixed. Flowing the registration the organizers will decide whether finals in which junior riders can participate will be held.

Junior and young riders will be awarded separately.

The organizers reserve the right to decide whether B- finals will be held as well as to cancel tests with too few participants.

Age limits:

 • Junior riders: 12-15 years
 • Young riders: 16-21 years
 • Senior riders: 22 years and older

For any event with age limitation, the January of the year of birth is valid for the age of the rider.

The qualification demands apply to the equipage and should appear from the FEIF World Ranking list. If these are not evident, the rider is obliged to e-mail documentation to sekretariat@icehorsefestival.com no later than March 22 2018.

LICENCE FEE

Riders are obliged to purchase licence fee in their respective countries.

VACCINATION

Horses are required to be vaccinated according to FEI rules of vaccination: inside.fei.org

CHECK IN – TIME SCHEDULE – STARTONG ORDERS

Arrival is possible:

 • Wednesday 4 April 2018: 5 PM - 10 PM
 • Thursday 5 April 2018: 7 AM – 12 noon

Opening hours for arrival is subject to change. Riders will be notified.

Upon check in documentation of vaccination should be presented.

Note that check in should have taken place minimum 1 hour before the beginning of the first test of an equipage. Otherwise, the rider will be withdrawn automatically from the first test. 

Riders meeting will take place Thursday 5 April 2018 at 7.30 AM

The final starting order of tests will be available 1 hour before the beginning of the given tests at ticker.icetestng.com

The time schedule will be updated ongoing at www.icehorsefestival.com

CANCELLATION – AMENDMENTS TO REGISTRATION

Upon cancellation doctor’s or veterinarian’s note should be presented. Money are refunded if the entrance can be resold (waiting list , if any, have first priority).

Amendments are accepted to the extent possible until 22 March 2018.

STABLES

Mobile horse boxes are located in Hall Q and at Landsskuepladsen stable 1-4.

Wrapped hay during the entire event and 1 bale of wood shavings is included for each horse.  

PRICES
(SPORTI administration fee and credit card fees are not included)

 • Entry fee incl. box: DKK 1.900,00
 • Fee pr. test: DKK 500,00
 • Discount for entry fee for participation in only Sport B tests: DKK - 500,00
 • Amendments: DKK 200,00
 • Extra litter (wood shavings) per bale: DKK 150,00
 • Final cleaning of box: DKK 100,00
 • 1 assistant (incl. seat in the rider's section): DKK 250,00

ACCOMMODATION
Icehorse Festival refers to VisitHerning.
Later we will open for campsite booking.

JUDGES

 • Halldór Gunnar Victorsson
 • Pia Hansen
 • Rune Svendsen
 • Sigríður Pjetursdóttir
 • Pjetur N. Pjetursson
 • Lise Galskov
 • Lise Brouér
 • Sophie Kovac
 • Jens Krarup Nielsen
 • Nicolai Thye
 • Johan Häggberg
 • Elsa Magnúsdóttir

MORE INFORMATION

CONTACT

Best wishes for a very festive event. We love Icehorse!
IceHorse Festival

The organizers take reservations for printing errors.

Mødested/startsted

Hal Q
Kaj Zartows Vej 19
7400 Herning
Danmark Vis på kort Navigér hertil