Avlsseminar NIHF

4. - 5. november 2017

Avlsutvalget i NIHF inviterer til avlsseminar helgen 4-5 november 2017.

Sted: Stall Myra i Mjøndalen

Tid: 4 november klokken 09:30-16:30 og 5 november klokken 09:30-12:00

Pris: 300 kroner

Avlsdommer Nina Bergholtz fra Sverige kommer å underviser i eksteriørbedømning på avlsutstillinger, teori og praksis.

Kort info om Nina:
Hun har jobbet som avlsdommer siden 1998 og ble FEIF internasjonal avlsdommer i 2005. Videre har hun vært gædingakeppnidommer siden 2008.
Nina driver egen avlsvirksomhet i Himmelsrum hvor hun også har rideskole, turridning og trening. Tidliger har hun vært aktiv konkurranserytter og ridd på det svenske landslaget.

Momenter hun vil gå igjennom lørdag:
Alminnelige regler rundt en avlsvisning.
Gjennomgang av bedømningsprotokollen hvordan den leses og tolkes.
Å forstå bedømmelsesmetodikken og dommerens oppgaver.
Eksteriørbedømmelse, måling av hester og bedømmningsmetoden.
Rideegenskaper og bedømningsmetoden.
Praktisk informasjon om oppstilling av hester til visning og forberedelse.
Bedømming av føll og unghester.
Avlsdommerens rolle og hvordan hun arbeider under en avlsvisning.
Spørsmål og diskusjon.
Teori vil bli illustrert ved bilder og video.

Lørdag vil det bli servert enkel lunsj i prisen.

Søndag vil temaene bli vist i praksis.

Påmelding via sporti innen 27 oktober. Ved spørsmål kontakt avl@nihf.no

Hrimnir arrangerer unghestskue søndag 5 november i ridehallen på Stall Myra med oppstart klokken 12:30.

Arrangørens kontaktinfo

NIHF ved avlsutvalget


Mødested/startsted

Stall Myra
Damveien 15
3050 Mjøndalen
Norway Vis på kort Navigér hertil