Hekla: Ekstraordinær generalforsamling 2017

Torsdag den 16. november 2017

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Kære medlem af Nordjysk Islandshesteforening HEKLA

Bestyrelsen vil gerne invitere dig til  en ekstraordinær generalforsamling den  16. november kl 19.00 Hjallerup idrætscenter, 9320 Hjallerup.

Formålet er at give medlemmerne mulighed for at præge foreningen i endnu højere grad og styrke bestyrelsen ved at udvide den med nye medlemmer.  (Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Derudover skal der være 2 bestyrelsessuppleanter )

To medlemmer, de tidligere næstformænd, Christina Samuels og Allan Lund Jensen, som overtog pladsen efter Christina Samuels har trukket sig. Pernille Larsen, der var suppleant, ønsker ikke at overtage næstformandsposten. I henhold til vedtægterne er det muligt at supplere bestyrelsen, såfremt at suppleanternes plads er vante,  jf. prgf 6, stk. 5. Bestyrelsen ønsker imidlertid ikke at mindske antallet af medlemmer i bestyrelsen, henset til de mange opgaver som bestyrelsen skal løfte, hvorfor det på dagens møde ønskes, at der træffes beslutning om, at bestyrelsen suppleres med nye medlemmer.

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Valg af medlemmer til foreningens bestyrelse
  4. Der kan ikke stemmes under dette punkt.

Medlemmer, der har interesse i at styrke HEKLA og har betalt kontingent, er stemmeberettigede.

Tilmelding til den ekstraordinære generalforsamling finder sted på SPORTI.dk og er åben fra den 2/11 kl. 18.00 til den 12/11kl.18.00

Vel mødt den 16. november, hvor der vil blive serveret ksffe/the og sodavand

Bestyrelsen

Arrangørens kontaktinfo

Nordjysk Islandshesteforening HeklaSe arrangørklubben på SPORTI

Nordjysk Islandshesteforening Hekla

Mødested/startsted

Hjallerup idrætscenter
Idrætsalle
9320 Hjallerup
Danmark Vis på kort Navigér hertil