Der er lukket for online tilmelding

Sidste frist var tirsdag den 28. november 2017 kl. 23:00.

Gletta: Generalforsamling

Fredag den 1. december 2017

Så bliver det atter tid til den årlige forsamling, og bestyrelsen håber, at I har lyst til at deltage.

Igen i år vil Rasmus lave en rigtig god middag til os, prisen er derfor 200,- kr. pr. person. I prisen er inkl. middag, drikkevarer til maden samt kaffe/te. Vi håber I vil sætte hele aftenen af til at vi sammen lave en hygge generalforsamling med tid til hygge efterfølgende. Drikkevarer til senere på aftenen medbringers til eget behov.

Aftenens dagorden:

Kl. 18.00 Velkomst ved formanden

Valg af dirigent og referent

Formandens beretning – herunder uddeling af Gletta-stafetten og beretning fra arbejds-grupperne.

Kassererens beretning – herunder eventuelle kommentarer fra revisorerne

Indkomne forslag – fremsendes til formanden før generalforsamlingen

Forslag fremsat på generalforsamlingen behandles også

Valg af bestyrelse – på valg er:

Ole (genopstiller)

Sophus (genopstiller)

Jette (genopstiller ikke)

én ledig plads, der skal genbesættes!

Valg af revisorer – nuværende revisorer er: Pernille Schirmer og John Korsbak (ønsker ikke genvalg) - en plads som revisor skal genbesættes!

Mødested/startsted
Adresse: Stutteri Fauskjær, Bjarupgårdvej 11, Mollerup, 8600 Silkeborg, Danmark - [ se kort ]

1. december 2017

Gletta: Generalforsamling

Tilmeldingsfrist: 28-11-2017, kl. 23:00

Tidtagning og Resultater

Du kan se live-resultater og endelige resultater på vores nye resultatside.

Ønsker du at vide mere om vores tidtagningsløsning, så kontakt Martin på martin@sporti.dk. Du kan også læse mere her.