Hekla: Ordinær generalforsamling 2018

Tirsdag den 13. februar 2018

Tilmelding kun for medlemmer af Hekla

Ordinær generalforsamling
Tirsdag den 13. februar 2018 kl. 19.00
Hjallerup Idrætscenter
Idræts Allé 1, 9320 Hjallerup

Hekla er efter generalforsamlingen vært med en franskbrødsmad og en øl/ vand.

Dagsorden ifølge vedtægterne

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Formandens beretning
  4. Regnskab (udleveres og gennemgås på generalforsamlingen)
  5. Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamling, dvs senest den 23. januar 2018)

  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

  7. Valg af suppleant til bestyrelsen.

  8. Valg af revisor samt revisorsuppleant.

  9. Fastsættelse af kontingent.

  10. Eventuelt. Der kan ikke træffes beslutninger under dette punkt.

Alle medlemmer, der har betalt kontingent for indeværende år, er møde- og stemmeberettigede.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer, og der kan kun tages beslutning om forslag, der har været optaget på dagsordenen.

Grundet reservation af passende lokaler og forplejning bedes du venligst tilmelde dig på sporti.dk senest den 6. februar 2018. Medlemmer, som har fået indkaldelse via brevpost, bedes tilmelde sig hos kasserer, Maibritt Egebak på tlf. 20223297.

Der vil ved indgangen være kontrol af medlemsskab og udlevering af stemmesedler. Personligt medlemskab giver en stemme, familiemedlemskab to stemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Alle afstemninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal (håndsoprækning), men skal foregå skriftligt, såfremt blot ét medlem ønsker det.

Vel mødt!
Bestyrelsen i HEKLA

Arrangørens kontaktinfo

Nordjysk Islandshesteforening HeklaSe arrangørklubben på SPORTI

Nordjysk Islandshesteforening Hekla

Mødested/startsted

Hjallerup Idrætscenter
Idræts Allé 1
9320 Hjallerup
Danmark Vis på kort Navigér hertil