Der er lukket for online tilmelding

Sidste frist var søndag den 3. februar 2019 kl. 23:59.

Icehorse Festival 2019 - sport

4. - 7. april 2019

Tilkøb

Billetter

VELKOMMEN TIL ICEHORSE FESTIVAL

4 DAGES INDENDØRS WORLD RANKING-STÆVNE FOR ISLANDSKE HESTE

Messecenter Herning 4.-7. APRIL 2019

Tilmelding til Hingsteshow foregår her.
Tilmelding til Futurity Tölt foregår her.

TILMELDING
Ordinær tilmelding åbner 1. december 2018 kl. 20.00
Forhåndstilmelding for indbudte ryttere åbner 24. november 2018 kl. 12.00

INTRODUKTION
Kære Ryttere

Vi gentager succesen og byder hjertelig velkommen til ICEHORSE FESTIVAL 2019. Her kan du deltage i både Sport A og B klasser, World Ranking, på en FEIF godkendt 250m ovalbane - indendørs! Du kommer til at ride under de bedste forhold og ingenting kan sammenlignes med suset fra ovalbanen i en kæmpe hal med klappende publikum!

ICEHORSE FESTIVAL 2019 afholdes i Equsana Arena i Hal M i MCH Messecenter Herning.

Målet er årets største og hyggeligste hestefest – et flot 4 dages stævne med højt niveau og fokus på hestevelfærd og rytternes forhold med opstaldning og indendørs opvarmning i Hal Q.

Vi glæder os til at se jer!

REGLEMENT
Der rides efter FEIF Rules and Regulations 2019 samt "Regler for stævneridning i Danmark", som kan ses på www.islandshest.dk

DISCIPLINER

 • Sport A (WRL/DRL)
  - T.1 Kvalifikationskrav: Sen. 5,8; Ung. 5,5; Jun. 5,0
  - T.2 Kvalifikationskrav: Sen. 5,6; Ung. 5,3; Jun. 4,8
  - 4.1 Kvalifikationskrav: Sen. 5,8; Ung. 5,5; Jun. 5,0
  - 5.1 Kvalifikationskrav: Sen. 5,3; Ung. 5,0; Jun. 4,3
 • Sport B (WRL/DRL)
  - T.3
  - T.4
  - 4.2
  - 5.2

I udtagelserne rider juniorer, ungryttere og seniorer blandet.  Der afvikles ikke separate finaler for juniorer eller ungryttere.

Arrangørerne forbeholder sig ret til at afgøre om der afholdes B-finaler og til at aflyse klasser med for få deltagere.

Aldersgrænser:

 • Juniorer: 12-15 år
 • Ungryttere: 16-21 år
 • Seniorer: 22 år og ældre

Aldersgrænsen regnes ud fra det kalenderår, hvori man opnår den pågældende alder.

Kvalifikationskravet gælder ekvipagen og skal enten figurere på DRL- eller WRL- listen. Fremgår det ikke, er rytteren selv ansvarlig for at maile dokumentation til: sekretariat@icehorsefestival.com senest den 22. marts 2019.

FINALER OG PRÆMIEOVERRÆKKELSER

Ungryttere og juniorer kan, hvis de kvalificerer sig, deltage i en finale,

Ved slutningen af alle A-finaler vil der være præmieoverrækkelse for alle 3 aldersgrupper. Juniorer bliver kaldt ind (alle til hest) imens der foretages sko- og udstyrskontrol. Her vil de få overrakt præmier og vise deres heste i en flot æresrunde. Herefter vil både ungryttere og seniorer blive kaldt ind (alle til hest) til præmieoverrækkelse og efterfølgende samlet æresrunde.

På opslagstavlen ved sekretariatet vil der efter hver klasse komme et opslag med hhv. juniorer og ungryttere, der skal til præmieoverrækkelse.

Hvis der er ungryttere med i A-finalerne, vil de seniorer, der ligger øverst (efter vinderen) i de afviklede B-finaler, blive kaldt til præmieoverrækkelse for seniorer.  

Pengepræmier tildeles efter placering i A-finalen, uanset aldersgruppe.

RYTTERLICENS
Vær opmærksom på reglerne om rytterlicens, der betyder at ryttere skal have licens.

Danske deltagere skal købe rytterlicens hos Dansk Islandshesteforening. Læs mere om reglerne og hvordan du får licens på www.islandshest.dk.

Da det ikke er muligt at købe licens for 2019 endnu, bedes du dokumentere købet ved check in, f.eks. i form af et screenshot.

Udenlandske deltagere skal købe licens hos foreningerne i deres respektive lande.

VACCINATION
De internationale vaccinationsregler følges, se mere på: inside.fei.org

CHECK IN – TIDSPLAN – STARTLISTER
Der vil være mulighed for ankomst:

 • Onsdag den 3. april kl. 17.00 - 22.00
 • Torsdag den 4. april kl. 7.00 til 12.00

Check in tider kan ændres. I så fald vil der blive givet besked til rytterne.

Ved check-in skal der fremvises gyldigt vaccinationsbevis for hesten eller stævnepas attesteret af dyrlæge.

OBS: Man skal, som ekvipage, have tjekket ind senest 1 time før den første klasse, man skal ride, begynder, ellers bliver man automatisk diskvalificeret i den første klasse.

Ryttermøde torsdag kl. 7.30 ved opvarmningsbanen.

Startlister (endelige) vil kunne ses på ticker.icetestng.com 1 time før de respektive discipliner begynder.  

Tidsplanen vil løbende blive opdateret på www.icehorsefestival.com

FRAMELDING - ÆNDRINGER
Ved framelding skal der foreligge læge- eller dyrlægeerklæring. Pengene refunderes, hvis pladsen kan afsættes til anden side (evt. venteliste har førsteret til ledige pladser).

Ændringer foretages, hvis det er muligt til og med den 22. marts 2019, se priser nedenfor.

STALDE
Mobilbokse i hal Q samt Landsskuepladsens Stald 1-4

Wraphø til alle stævnedage og 1 pakke spåner medfølger hver ekvipage.

PRISER 
(ekskl. SPORTI administrationsgebyr)

 • Startgebyr inkl. boks: kr. 1.900,00
 • Pris pr. disciplin: kr. 500,00
 • Rabat på startgebyr ved deltagelse kun i Sport B discipliner: kr. - 500,00
 • Ændringer (fra 15. februar): kr. 200,00
 • Ekstra spåner pr. pakke: kr. 100,00
 • Slutudmugning: kr. 150,00
 • 1 hjælper (med siddeplads i ryttersektionen): kr. 250,00

DOMMERE

 • Johannes Hoyos
 • Pia Hansen
 • Rune Svendsen
 • Sigríður Pjetursdóttir
 • Pjetur N. Pjetursson
 • Lise Galskov
 • Lise Brouér
 • Sophie Kovac
 • Jens Krarup Nielsen
 • Anne Fornstedt
 • Johan Häggberg
 • Elsa Magnúsdóttir

BILLETSALG
Er du tilskuer og ønsker at sikre dig en billet til ICEHORSE FESTIVAL 2019 skal du hoppe videre til billetsalget: Billetsalg til Icehorse Festival 2019

Ønsker du som rytter at sidde med dine venner på publikumssæderne skal du købe en almindelig siddepladsbillet - du får 50% af prisen på denne refunderet efter tilmelding til sporten. Husk at skrive dit billetnr. i feltet ”Bemærkninger” ved tilmelding.

OVERNATNING
Det er muligt at tilkøbe camping på campingområdet på Landsskuepladsen.

Links til hotel booking kan ses på www.icehorsefestival.com

BLIV FRIVILLIG HJÆLPER
Bliv en del af vores seje team og hjælp med at løfte denne hestefest som frivillig hjælper! Som rytter kan du tilmelde dig via tilmeldingen her på Sporti. Rider du ikke til IceHorse Festival kan du melde dig som hjælper via www.icehorsefestival.com. Vi takker på forhånd for jeres hjælp.

MERE INFORMATION

AFLYSNINGER
Aflysning dækker kun over, at eventet slet ikke gennemføres.
Ændring af dato, delvis gennemførelse eller ændring i repertoiret er ikke at betragte som en aflysning.

Kun arrangøren er ansvarlig i tilfælde af aflysning og kan give tilladelse til, at tilmeldingen refunderes.
I det tilfælde refunderes billettens pris ved henvendelse til SPORTI på info@sporti.dk. Omkostninger som, ekspedition-, ordre- og billetgebyr refunderes ikke.

KONTAKTOPLYSNINGER

Vi ses og vi GLÆDER os til fire dages kæmpe hestefest i Herning. We love Icehorse!
IceHorse Festival 2019

Arrangørerne tager forbehold for fejl i ovenstående infotekst.

Tickets

WELCOME TO ICEHORSE FESTIVAL

LARGEST INDOOR WORLD RANKING EVENT FOR ICELANDIC HORSES

4-7 APRIL 2019 – MCH – HERNING – DENMARK

INTRODUCTION

Dear Riders

ICEHORSE FESTIVAL is the largest indoor World Ranking event for Icelandic horses. Our goal is to create the grandest and most enjoyable celebration of the Icelandic horse.

At ICEHORSE FESTIVAL you can participate in both Sport-A and Sport-B on a FEIF approved 250m oval track judged by FEIF judges – Indoor. You will ride under the best conditions and nothing compares with the rush of riding on the indoor oval track.

ICEHORSE FESTIVAL invites you to a high quality 4-day event with focus on the conditions and well-being of both horses and riders at Equsana Arena in Herning, Denmark

We look forward to seeing you

REGISTRATION

Registration opens 1 December 2018, 8:00 PM
Registration for invited riders opens 24 November 2018, 12:00 noon

Sign up for stallion show here
Sign up for Futurity Tölt here

RULES & REGULATIONS

The event is conducted according to FEIF Rules and Regulations 2019 as well as the special Danish rules ("Regler for stævneridning i Danmark"), see www.islandshest.dk

TESTS

 • Sport A (WRL/DRL)
  -
  T.1 Qualification: S: 5.8; YR: 5.5; J: 5.0
  - T.2 Qualification: S: 5.6; YR: 5.3; J: 4.8
  - V.1 Qualification: S: 5.8; YR: 5.5; J: 5.0
  - F.1 Qualification: S: 5.3; YR: 5.0; J: 4.3
 • Sport B (WRL/DRL)
  -
  T.3
  - T.4
  - V.2
  - F.2

In the preliminary rounds junior, young and senior riders ride intermixed. There will not be separate finals for young riders or juniors.

Junior and young riders will be awarded separately.

The organizers reserve the right to decide whether B- finals will be held as well as to cancel tests with too few participants.

Age limits:

 • Junior riders: 12-15 years
 • Young riders: 16-21 years
 • Senior riders: 22 years and older

For any event with age limitation, the January of the year of birth is valid for the age of the rider.

The qualification demands apply to the equipage and should appear from the FEIF World Ranking list. If these are not evident, the rider is obliged to e-mail documentation to sekretariat@icehorsefestival.com no later than March 22 2019.

FINALS AND PRICEGIVING  

Junior and young riders can, if they qualify, participate in finals.  

At the end of each final, there will be a price-giving ceremony for each age group. Junior riders will enter the track (on horseback) for a price-giving ceremony and lab of honour while the finalists are going through equipment check. Subsequently, both young riders and seniors will enter the track (also on horseback) for price-giving and lab of honour. 

Lists with names of combinations that are to show up for price-giving will be posted by the secretariat. 

If junior or young riders participate in a final, the senior riders next in line (according to position in B-final) are expected at the price-giving ceremony. 

Prize money are given according to the positions in the A-final, regardless of age groups.

LICENCE FEE

Riders are obliged to purchase licence fee in their respective countries.

VACCINATION

Horses are required to be vaccinated according to FEI rules of vaccination: inside.fei.org

CHECK IN – TIME SCHEDULE – STARTING ORDERS

Arrival is possible:

 • Wednesday 3 April 2019: 5 PM - 10 PM
 • Thursday 4 April 2019: 7 AM – 12 noon

Opening hours for arrival is subject to change. Riders will be notified.

Upon check in documentation of vaccination should be presented.

Note that check in should have taken place minimum 1 hour before the beginning of the first test of an equipage. Otherwise, the rider will be withdrawn automatically from the first test. 

Riders meeting will take place Thursday 4 April 2019 at 7.30 AM by the heating track in building Q.

The final starting order of tests will be available 1 hour before the beginning of the given tests at ticker.icetestng.com

The time schedule will be updated ongoing at www.icehorsefestival.com

CANCELLATION – AMENDMENTS TO REGISTRATION

Ordinary registration from 1 December 8 PM

Upon cancellation, doctors' or veterinarians' note should be presented. Money are refunded if the entrance can be resold (waiting list, if any, have first priority).

Amendments are accepted to the extent possible until 22 March 2019. After 15 February 2019 against 200 Kr.

STABLES

Mobile horse boxes are located in Hall Q and at Landsskuepladsen stable 1-4.

Wrapped hay during the entire event and 1 bale of wood shavings is included for each horse.

PRICES
(SPORTI administration fee are not included)

 • Entry fee Sport A incl. box: DKK 1.900,00
 • Fee per test: DKK 500,00
 • Discount if only Sport B tests are chosen: DKK - 500,00
 • Amendments (from 15 February): DKK 200,00
 • Extra litter (wood shavings) per bale: DKK 100,00
 • Final cleaning of box: DKK 150,00
 • 1 assistant (incl. seat in the rider's section): DKK 250,00

JUDGES

 • Johannes Hoyos
 • Pia Hansen
 • Rune Svendsen
 • Sigríður Pjetursdóttir
 • Pjetur N. Pjetursson
 • Lise Galskov
 • Lise Brouér
 • Sophie Kovac
 • Jens Krarup Nielsen
 • Anne Fornstedt
 • Johan Häggberg
 • Elsa Magnúsdóttir

TICKET SALES
If you as a rider wish to sit among the spectators (e.g. with family or friends) you can buy a ticket here. You will have a 50 % discount if you note your ticket number in the comment space at registration.

ACCOMMODATION
A camping site can be booked here
Links for hotel booking can be seen at www.icehorsefestival.com

MORE INFORMATION

CANCELLATION OF THE EVENT
Cancellation in the sense that the event is not conducted at all. Change of date, partly conduction or changes of the repertoire are not considered a cancellation.

Only the organisers can issue a cancellation and permit refunds of registrations. In that case refunds can be requested by SPORTI at info@sporti.dk. Fees and handling charges are not refunded.

CONTACT

Best wishes for a very festive event.

IceHorse Festival

The organizers take reservations for printing errors.

Mødested/startsted
Adresse: Hal Q, Kaj Zartows Vej 19, 7400 Herning, Danmark - [ se kort ]

4. - 7. april 2019

Icehorse Festival 2019 - sport

Tilmeldingsfrist: 03-02-2019, kl. 23:59

274 tilmeldte

Tidtagning og Resultater

Du kan se live-resultater og endelige resultater på vores nye resultatside.

Ønsker du at vide mere om vores tidtagningsløsning, så kontakt Martin på martin@sporti.dk. Du kan også læse mere her.