Hrimnir/Gandur: Gangartsmester`n

Søndag den 13. oktober 2019

Invitasjon til Cup stevne i Hrimnir Gangartsmester`n 2019/2020
13. oktober, Drammen travbane. 

Hrimnir og Gandur vil lage to Cuper for Gangartsmester`n og Tøltmester`n 2019-2020.
Denne dagen rir alle uttak og finale, uansett plassering.

Dommere: Hanne Hestevik- Hanne Bjørkøy- Erlend Olaussen

Nytt av året kjører Hrimnir en speedpassmester konkurranse samme dager som Tøltmester`n. Vi kårer egen Speedpassmester, to raskeste teller, snitt av de to, gir en vinnertid. Vi arrangerer speedpass på alle Tøltmester stevner.

For å bli mester i en av klassene må du minst starte i en cup hos Hrimnir og en cup hos Gandur. Kåringen av mestere vil skje helgen 28.-29. mars 2020 (Gangartsmestern 28. mars og Tøltmerstern 29. mars)

Gangartsmester`n er åpen for alle ryttere som er medlem av NIHF eller en annen Islandshestforening tilknyttet FEIF. Hesten må være minimum 5 år og ha hestepass med gyldig vaksinasjonskort og egenerklærings skjema, nasjonale vaksinasjonsregler.

Gangartsmester`n er delt i to hovedkategorier med stevnedisipliner. En kategori for sportsryttere der resultatene kan kvalifisere videre til NIHF`s sportsstevner og en kategori for barn/turryttere uten videre kvalifisering.

Konkurransen er en dags stevne, men arrangeres tre ganger, summen av uttakene og finalene teller. For å bli gangartsmester må du starte ett stevne hos Hrimnir og ett hos Gandur.

Det spesielle med denne Gangartsmesteren er at alle får ri finale uansett. Vi kjører ikke opprykk, men finale etter 1.-6.plass -7.-12. plass 13.-18. plass osv. etter hvor mange som er med. Alle får ri finale og kan forbedre sin plassering innenfor sin gruppe. Alle poengsummer er tellende både, uttak og finale. Du kan starte selv om du er med bare en dag, men da er du ikke med i kampen om titlene Gangartsmeste`n, Vinneren blir kåret på siste stevne 28. mars.

10. november og 29. mars vil vi arrangere Tøltmester`n med de samme prinsipper 😊 så følg med.

Gandur legger ut egen invitasjon.

Viktig å lese:  
Fritidsklasse C: V3-F3. Dersom en ekvipasje i fritidsklasse C oppnår karakteren 5.20 eller mer i uttaking på mer enn 3 stevner i samme sesong, skal ekvipasjen ikke lenger kunne starte i fritidsklasse C eller D den aktuelle sesongen og den påfølgende.

Fritidsklasse D: V5, Dersom en ekvipasje i fritidsklasse D oppnår karakteren 4.50 eller mer i uttaking på mer enn 3 stevner i samme sesong, skal ekvipasjen ikke lenger kunne starte i fritidsklasse D den aktuelle sesongen og den påfølgende.

Man kan da ri Fritidsklasse C, eller Sportsklasse B på stevner der sistnevnte klasse er åpen for ikke-kvalifiserte.

Det blir delt i to klasser barn(plassering)/junior og ungrytter/senior.

Vi kjører egen Rekruttklasse: Alder åpen: Disiplin V5

I rekruttklassen må rytter klare å ri V5 alene, 1 voksen kan stå inne på gresset/midten av banen fro å trygge rytteren, men ikke leie eller gå i sporet. De får karakterer, men ikke plassering. Man viser galopp en og en på en langside. Alle får sløyfe.

Knøtte-klasse: Alder under 10 år. Med leier og kan vise skritt og tølt/trav, man rir igjennom en løype med små forhindringer, Pris 100,- Alle får sløyfe.

Det blir kåret sammenlagt gangmester der alle resultater i uttakning og finale teller. Dette gjelder ikke Rekruttklassen/knøtte-Klasse.

Stevnearena Gangartsmester`n, tølmester`n og Speedpassmerster: Drammen travbane og Sørkedalen i ridehuset på Elveli.

  1. Søndag 13. oktober -Uttakning/finale. Gangartsmester`n, Drammen travbane Frist for påmelding 6. oktober.
  2. Søndag 10. november uttak/finale, Tøltmester`n. Drammen Travbane. Frist for påmelding 4. november.
  3. Lørdag eventuelt søndag 25.-26. januar -Uttakning/finale, Gangartsmester`n, Gandur i ridehuset på Elveli. Kommer egen invitasjon.
  4. Lørdag eventuelt søndag 22.-23. februar -Uttakning/finale, Tøltmester`n, Gandur i ridehuset på Elveli. Kommer egen invitasjon.
  5. Stevne Lørdag 28. mars -Uttakning/finale- Gangartsmestere`n kåres.
  6. Stevne Lørdag 29. mars -Uttakning/finale- Tøltmester`n kåres og Speepassmester`n kåres

Påmelding
Stevneavgift: Kr 500,- per ekvipasje (+ 15.- i gebyr til Sporti)

Hrimnir og Gandurs medlemmer får rabatt på 100 kr pr ekvipasje (+ 15.- i gebyr til Sporti)

Følg standard prosedyre for påmelding og betaling i Sporti.  Merk: Påmeldingen er ikke aktiv før betaling er registrert. Etter anmeldinger godtas. De etteranmeldte settes først på startlisten etter at den er blitt trukket.

Oppstalling
Det er gratis oppstalling, men flis og høy må medbringes. Ikke rengjort boks faktureres med kr 500,- Startlister, program og infoskriv vil bli lagt ut på klubbens nettside og Facbookside.

Spørsmål om Gangartsmester`n kan rettes til stevneleder Tove Onshuus på sms til tlf: 99236979 eller mail tove.onshuus@travsport.no

Spørsmål om påmelding/endringer, program og startlister rettes til Rebecca Eilevstøv sms til tlf: 98486041 eller mail: beccabump@hotmail.com

Organisering av stevnet.
Alle deltakere hjelper til med egeninnsats for å drive stevnet. Det forventes at alle deltar i oppryddingen og etterarbeidet. Stevneleder må kontaktes dersom unntak skal gjøres!

 

Disipliner:
A-B-klasse –V1, V2, F1, F2. Resultater vil være tellende som kvalifisering til NIHF`s sportsstevner.

C-klasse – V3, F3 Disse er ikke tellende som kvalifisering til NIHF`s sportsstevner.

D-klasse – V5Disse er ikke tellende som kvalifisering til NIHF`s sportsstevner.

Disiplinbeskrivelser
A/B-klasse (sportsryttere)

V1- Rytter rir alene eget program der disse disiplinene vises: Det skal vises sakte tølt, sakte-middelstempo trav, middel skritt, sakte-middelstempo galopp og hurtigtølt.

F1- Rytter rir alene eget program der diss disiplinene vises: Det skal vises sakte-middelstempo tølt, sakte-middelstempo, trav, middels skritt, sakte til middels tempo galopp og pass.

V2 – Rytterne rir 3 og 3 på speakers kommando, standardprogram. Det skal vises sakte tølt, sakte-middelstempo trav, middel skritt, sakte-middelstempo galopp og hurtigtølt.

F2-Rytterne rir 3 og 3 på speakers kommando. Det skal vises sakte-middelstempo tølt, sakte-middelstempo, trav, middels skritt, sakte til middels tempo galopp og 3 forsøk i pass på en av langsidene.

C/D-klasse (barn og fritidsryttere)
V5– Rytterne rir 3 og 3 på speakers kommando, standardprogram. Det skal vises sakte-middelstempo tølt, arbeid-middelstempo trav, middel skritt, arbeid-middelstempo galopp.

V3 – Rytter rir 3 og 3 på speakers kommando, standardprogram. Det skal vises sakte-middelstempo tølt, arbeid-middelstempo trav, middel skritt, arbeid-middelstempo galopp, middel-hurtigtempo tølt

F3 - Rytterne rir 3 og 3 på speakers kommando. Det skal vises sakte-middelstempo tølt, sakte-middelstempo, trav, middels skritt, sakte til middels tempo galopp og 2 forsøk i pass på en av langsidene.

Det må være 5 startende i klassene for at de skal gjennomføres. Husk alle får ri finale etter uttakninger, uansett plassering 😊 Alle får sløyfer.

Ikke ta hesten av hengeren før egenerklæring og vaksiner er vist i innsjekk/hestemottak.

Velkommen!

Arrangørens kontaktinfo

Hrimnir IslandshesteforeningSe arrangørklubberne på SPORTI

Gandur (NO)
Hrimnir (NO)

Mødested/startsted

Drammen Travbane
Rosenkrantzgata 355
3027 Drammen
Norway Vis på kort Navigér hertil