Smári: Generalforsamling

Torsdag den 28. november 2019

Indkaldelse til Smári's Generalforsamling 28. november 2019

Kære medlemmer.

Torsdag d. 28. november kl. 19.00 byder Smári velkommen til generalforsamling på Center for Ridefysioterapi i Maribo.

Det har været et spændende første år for foreningen! Foreningen er støt og roligt kommet op at stå, mange praktiske gøremål er blevet klaret, vi har afholdt nogle hyggelige arrangementer og mange nye venskaber er knyttet blandt islænderfolket i hele området!

Desværre må medlemmer i bestyrelsen også indse, at de har for travlt til at fortsætte bestyrelsesarbejdet og derfor må sige tak for denne gang.
Malene Lübeck Gudmundsson træder af som kasserer. Tenna Heimann Olsen og Eva Rygaard Jensen ønsker ej heller at fortsætte i bestyrelsen.
Pil Martins træder af som formand efter flytning til Nordsjælland, og må ligeledes fortsætte bachelorskrivningen på studiet i den næste længere periode.

Kiki Boserup, Mie og Linda Rasmussen - suppleanter, er på valg i år, og ønsker alle at genopstille som suppleanter.

Det betyder således også, at foreningen har brug for en ny formand, næstformand og 2 bestyrelsesmedlemmer samt kasserer. Vi i bestyrelsen opfordrer til at medlemmer af foreningen stiller op til disse poster og fortsætter det gode arbejde bestyrelsen i år har fået lavet.
Medlemmer der skulle ønske at stille op, er velkommen til at kontakte bestyrelsen.

Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen d. 28. november.

Dagsorden for generalforsamlingen:

 • Indskrivning (Registrering samt kontrol af stemmeret for de fremmødte medlemmer)
 • Velkomst ved formanden
 • Valg af dirigent og referent.
 • Formandens/bestyrelsens beretning.
 • Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
 • Bestyrelsen fremlægger budget, og herunder forslag til fastsættelse af kontingent for det efterfølgende år.
 • Indkomne forslag - forslag til ændring af vedtægter.
 • Bestyrelsen fremlægger forslag til kommende års aktiviteter til drøftelse.
 • Pause
 • Valg til bestyrelsen.
 • Valg af en revisor og revisorsuppleant - vælges for et år af gangen. Nuværende: Benina Nielsen (revisor) og Marianne Billeskov (revisorsuppleant).
 • Eventuelt. Under dette punkt kan der ikke fremsættes forslag til afstemning.

Af hensyn til traktement, vil der være tilmelding til generalforsamlingen via Sporti. Det er gratis at deltage.

Spørgsmål og forslag til vedtægtsændringer rettes til Pil Martins - 26168795, pil_martins@hotmail.com.

Vi glæder os til at ser jer til denne superhyggelige aften!
Mvh. Bestyrelsen

Arrangørens kontaktinfo

SmariSe arrangørklubben på SPORTI

Smári

Mødested/startsted

Center for Ridefysioterapi
Rødbyvej 6B
4930 Maribo
Danmark Vis på kort Navigér hertil