Gandur/Hrimnir: Gangartsmester`n

Lørdag den 22. februar 2020

Invitasjon til Cup stevne i Gandur Gangartsmestern 2019/2020
Lørdag 22.februar 2020 i ridehuset på Elveli, Sørkedalen

Gandur og Hrimnir vil lage to Cuper for Gangartsmester`n og Tøltmester`n 2019-2020.
Denne dagen rir alle uttak og finale, uansett plassering.

Dommere: Hanne Hestevik - Johann Aamodt – Marie Louise Nyseth

For å bli mester i en av klassene må du minst starte i en cup hos Hrimnir og en cup hos Gandur. Kåringen av mestere vil skje helgen 28.-29. mars 2020 (Gangartsmestern 28. mars og Tøltmerstern 29. mars)

Gangartsmestern er åpen for alle ryttere som er medlem av NIHF eller en annen Islandshestforening tilknyttet FEIF. Hesten må være minimum 5 år og ha hestepass med gyldig vaksinasjonskort og egenerklærings skjema, nasjonale vaksinasjonsregler.

Gangartsmestern er delt i to hovedkategorier med stevnedisipliner. En kategori for sportsryttere der resultatene kan kvalifisere videre til NIHF`s sportsstevner og en kategori for barn/turryttere uten videre kvalifisering.

Konkurransen er en dags stevne, men arrangeres tre ganger, summen av uttakene og finalene teller. For å bli Gangartsmestern må du starte ett stevne hos Hrimnir og ett hos Gandur.

Vi tilbyr ikke speedpass, da stevnet foregår innendørs i ridehuset på Elveli.

Det spesielle med denne Gangartsmestern er at alle får ri finale uansett. Vi kjører ikke opprykk, men finale etter 1.-6.plass -7.-12. plass 13.-18. plass osv. etter hvor mange som er med. Alle får ri finale og kan forbedre sin plassering innenfor sin gruppe. Alle poengsummer er tellende både, uttak og finale. Du kan starte selv om du er med bare en dag, men da er du ikke med i kampen om titlene Gangartsmestern, Vinneren blir kåret på siste stevne 28. mars 2020.

Viktig å lese:  
Fritidsklasse C: V3-F3. Dersom en ekvipasje i fritidsklasse C oppnår karakteren 5.20 eller mer i uttaking på mer enn 3 stevner i samme sesong, skal ekvipasjen ikke lenger kunne starte i fritidsklasse C eller D den aktuelle sesongen og den påfølgende.

Fritidsklasse D: V5, Dersom en ekvipasje i fritidsklasse D oppnår karakteren 4.50 eller mer i uttaking på mer enn 3 stevner i samme sesong, skal ekvipasjen ikke lenger kunne starte i fritidsklasse D den aktuelle sesongen og den påfølgende.

Man kan da ri Fritidsklasse C, eller Sportsklasse B på stevner der sistnevnte klasse er åpen for ikke-kvalifiserte.

Det blir delt i to klasser barn(plassering)/junior og ungrytter/senior.

Vi kjører egen rekruttklasse: alder åpen: Disiplin V5

I rekruttklassen må rytter klare å ri V5 alene, 1 voksen kan stå inne på gresset/midten av banen for å trygge rytteren, men ikke leie eller gå i sporet. De får ikke plassering. Alle får sløyfe.

Knøtte-klasse: Alder under 10 år. Med leier og kan vise skritt og tølt/trav, man rir igjennom en løype med små forhindringer, Pris 100,- Alle får sløyfe.

Det blir kåret sammenlagt gangmester der alle resultater i uttakning og finale teller. Dette gjelder ikke Rekruttklassen/knøtte-Klasse.

Stevnearena Gangartsmester`n, Tøltmester`n og Speedpassmerster: Drammen travbane og Sørkedalen i ridehuset på Elveli.

  1. Søndag 13. oktober -Uttakning/finale. Gangartsmester`n, Drammen travbane frist for påmelding 6. oktober.
  2. Søndag 10. november uttak/finale, Tøltmester`n. Drammen Travbane. Frist for påmelding 4. november.
  3. Lørdag 25.januar -Uttakning/finale, Tøltmestern, Gandur i ridehuset på Elveli. Frist for påmelding 19.januar.
  4. Lørdag 22.februar -Uttakning/finale, Gangartsmestern, Gandur i ridehuset på Elveli. Frist for påmelding 16.februar.
  5. Stevne Lørdag 28. mars -Uttakning/finale- Gangartsmestere`n kåres.
  6. Stevne Søndag 29. mars -Uttakning/finale- Tøltmester`n kåres og Speepassmester`n kåres 

Påmelding
Stevneavgift: Kr 500,- per ekvipasje (+ 15.- i gebyr til Sporti)

Hrimnir og Gandurs medlemmer får rabatt på 100 kr pr ekvipasje (+ 15.- i gebyr til Sporti)

Følg standard prosedyre for påmelding og betaling i Sporti.  

Merk: Påmeldingen er ikke aktiv før betaling er registrert. Etter anmeldinger godtas. De etteranmeldte settes først på startlisten etter at den er blitt trukket.

Det er dessverre ikke mulig for oppstalling på Elveli. Eget høy må medbringes.

Startlister, program og infoskriv vil bli lagt ut på Gandurs nettside http://gandur.no/og Facebookside.

Spørsmål om Gangartsmestern kan rettes til stevneleder Anette Seim anette@hanseid.no Mobil: 90781747

Organisering av stevnet.
Alle deltakere hjelper til med egeninnsats for å drive stevnet. Det forventes at alle deltar i oppryddingen og etterarbeidet.

Disipliner:
A-B-klasse –V1,V2, F1, F2. Resultater vil være tellende som kvalifisering til NIHF`s sportsstevner.
C-klasse – V3 og F3, Disse er ikke tellende som kvalifisering til NIHF`s sportsstevner.
D-klasse – V5Disse er ikke tellende som kvalifisering til NIHF`s sportsstevner.

Disiplinbeskrivelser
A/B-klasse (sportsryttere)
V1- Rytter rir alene eget program der disse disiplinene vises: Det skal vises sakte tølt, sakte-middelstempo trav, middel skritt, sakte-middelstempo galopp og hurtigtølt.

F1- Rytter rir alene eget program der diss disiplinene vises: Det skal vises sakte-middelstempo tølt, sakte-middelstempo, trav, middels skritt, sakte til middels tempo galopp og pass.

V2- Rytterne rir 3 og 3 på speakers kommando, standardprogram. Det skal vises sakte tølt, sakte-middelstempo trav, middel skritt, sakte-middelstempo galopp og hurtigtølt.

F2- Rytterne rir 3 og 3 på speakers kommando. Det skal vises sakte-middelstempo tølt, sakte-middelstempo, trav, middels skritt, sakte til middels tempo galopp og 3 forsøk i pass på en av langsidene.

C/D-klasse (barn og fritidsryttere)
V3– Rytter rir 3 og 3 på speakers kommando, standardprogram. Det skal vises sakte tølt, arbeid-middelstempo trav, middel skritt, arbeid-middelstempo galopp, middel-hurtigtempo tølt

V5 – Rytterne rir 3 og 3 på speakers kommando, standardprogram. Det skal vises fritt valg tempo tølt, arbeid-middelstempo trav, middel skritt, arbeid-middelstempo galopp.

F3 - Rytterne rir 3 og 3 på speakers kommando. Det skal vises sakte-middelstempo tølt, sakte-middelstempo, trav, middels skritt, sakte til middels tempo galopp og 2 forsøk i pass på en av langsidene.

Det må være 5 startende i klassene for at de skal gjennomføres. Husk alle får ri finale etter uttakninger, uansett plassering 😊 Alle får sløyfer.

Ikke ta hesten av hengeren før egenerklæring og vaksiner er vist i innsjekk.
Velkommen!

Arrangørens kontaktinfo

GandurSe arrangørklubberne på SPORTI

Gandur (NO)
Hrimnir (NO)

Mødested/startsted

Elveli gård
Elveliveien
0758 Oslo
Norway Vis på kort Navigér hertil