DI Generalforsamling

Lørdag den 21. november 2020

21 tilmeldte, 474 ledige pladser

Dansk Islandshesteforening afholder fysisk generalforsamling

Dansk Islandshesteforening afholder generalforsamling med mulighed for personligt fremmøde.  

Lørdag d. 21. november fra kl. 13.00 – 17.00 i hallen på Dalum Landbrugsskole.

Bestyrelsen har undersøgt mulighederne for at afholde årets generalforsamling virtuelt.

Vi har i den forbindelse opsøgt juridisk rådgivning, og det står klart, at foreningens vedtægter ikke giver et entydigt svar på, om det kan lade sig gøre at afholde en gyldig generalforsamling virtuelt.

På den baggrund har vi konsulteret politiets juridiske rådgivere på Nordfyn. De har rådgivet os om, at det godt kan lade sig gøre at afholde en fysisk generalforsamling under de nuværende forsamlingsrestriktioner på følgende betingelser:

Der må deltage op til 500 personer, hvis de i al væsentlighed sidder ned og bliver siddende under generalforsamlingen, at deltagerne sidder på rækker med påkrævet afstand og hvis arealkravet kan opfyldes. 

Tilmelding er nødvendig
Der plejer at komme mellem 120-150 personer til Dansk Islandshesteforenings generalforsamling. Derfor har vi en realistisk forventning om, at antallet af deltagere ikke overstiger 500 personer. Men for at vi kan følge med i antallet af deltagere, er det i år nødvendigt at tilmelde sig. Af samme grund er der også en tilmeldingsfrist.

Du tilmelder dig via sporti.dk og tilmelding er gratis.

Tilmelding som delegeret for en klub under Dansk Islandshesteforening:
Hver klub kan stille med én delegeret. Er du klubdelegeret skal du, udover din tilmelding på Sporti som personligt medlem, OGSÅ sende en mail til sektretariat@islandshest.dk, hvor du angiver hvilken klub, du er delegeret for. Dette skal du gøre inden den 1. november for at kunne udøve stemmeret ifølge vedtægterne.

Der er ikke mulighed for frokost, så det er en god idé at spise hjemmefra. Der serveres heller ikke kaffe, så medbring gerne selv kaffe og the.

Mere information samt dagsorden, bilag  mv. følger på islandshest.dk

Arrangørens kontaktinfo

Dansk IslandshesteforeningSe arrangørklubben på SPORTI

Dansk Islandshesteforening

Mødested/startsted

Dalum Landbrugsskole, Sportshallen
Landbrugsvej 65
5260 Odense S
Danmark Vis på kort Navigér hertil