ASKA: Generalforsamling

Tirsdag den 9. februar 2021

Tilmelding til generalforsamling for ASKA Islænderklubben Aarhus Syd 2021

Generalforsamlingen afholdes online tirsdag d. 9. februar kl. 19.30.

Indkaldelse til generalforsamlingen sendes til alle aktive medlemmer af ASKA senest en måned inden via den mail, der er tilknyttet sporti. 

Grundet covid-19 situationen har vi valgt at holde generalforsamlingen online. Det betyder, at det er nødvendigt at tilmelde sig på forhånd og at have en tilmeldingsfrist. De tilmeldte vil få tilsendt et link til mødet i den mail, der er tilknyttet sporti. Det er selvfølgelig gratis at deltage.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent til generalforsamlingen
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab
 4. Forelæggelse af budgetforslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Indkomne forslag - forslag skal være formanden i hænde senest d. 26. januar 2021. Evt. forslag sendes til aska.pernille.svendsen@gmail.com
 7. Valg til bestyrelsen samt suppleanter
  1. Valg til bestyrelsen for 2 år – Louise Elgaard – modtager genvalg
  2. Valg til bestyrelsen for 2 år - Berit Ertmann – genopstiller ikke 
  3. Valg som suppleant til bestyrelsen for 1 år – Lisbet B Kierkegaard – modtager genvalg
  4. Valg som suppleant til bestyrelsen for 1 år
 8. Valg af revisorer
  1. Valg af revisor for 2 år
 9. Eventuelt

Har du lyst til at træde ind i bestyrelsesarbejdet, så hører vi gerne fra dig og fortæller mere om hvad det indebærer. Se kontaktoplysninger på nuværende bestyrelsesmedlemmer på vores hjemmeside.

Vi håber at se mange af jer medlemmer til en hyggelig aften med en snak om og gode ideer til vores klub. Medbring selv kaffe/te og lidt sødt.

Vel mødt,
ASKA bestyrelse

Arrangørens kontaktinfo

ASKASe arrangørklubben på SPORTI

ASKA

Mødested/startsted

Mødet afholdes online via Zoom
8320 Mårslet
Danmark Vis på kort Navigér hertil