Online Horsemanship Games

22. februar - 7. marts 2021

Julie Keller og Pia Motawea indbyder til online horsemanship stævne med det formål at vi i fællesskab kan få nørdet i detaljerne og opnå større harmoni med vores heste. Få testet og genopfrisket din grundtræning og fremvis din smukkeste horsemanship.  
Vi udbyder nu 2 klasser hvor alle kan være med.  
klasserne koster 75 kr hver (+ sporti gebyrer) og du kan tilkøbe at få lavet en udførlig kritik med hjælp til din træning ved den dommer du ønsker.

Horse in Harmony klasse
Inspireret af Ute Lehmanns harmoni klasse har vi lavet denne mindre klasse med øvelser som er egnet for heste i alderen 3 år og op. Dommerne er begge kvalificeret til at bedømme øvelserne i og med at de har taget Horse in Harmony træner uddannelsen.
I denne klasse skal du fremvise følgende øvelser:

 1. Tøjlestyring for hånd start, stop og bak mindst 3 skridt. Placering mellem hestens skulder og hofte, men ellers valgfri.
 2. Tøjlestyring for hånd otte tals øvelse. Placering mellem hestens skulder og hofte men ellers valgfri.
 3. Indparkering ved skammel eller lign med blid opsidning. Obs for at få fuld point for denne øvelse må du ikke trække hesten hen så den står ved siden af skamlen, den skal kaldes ind så du viser at du kan flytte den ind til skamlen uden at forlade skamlen.
 4. Rid lidt frem og vis stop og bak mindst 3 skridt.

udstyr: valgfrit. Vi anbefaler en almindelig grime med tøjle i og en dressur pisk. Man kan også bruge rebgrime, kapsun, hovedtøj med bid eller bidløst hovedtøj. Stangbid og andre hårde bid vil trække ned.

Du bliver bedømt på følgende områder:
Harmoni
Signalgivning
Hestens forståelse af opgaven
Præcision

Se video om Horse in Harmony

Sideværts klasse
Er du klar til at nørde sidebevægelser med os?  Denne klasse er for heste i alle aldre og du skal vise os følgende øvelser for hånd:  

 1. Flytte forpart. valgfri placering. Vi vil gerne se lidt bøjning på hesten så det begynder at ligne en bagpartsvending.
 2. Flytte bagpart. Valgfri placering. Vi vil gerne se lidt bøjning på hesten, så det begynder at ligner en forparstvending.
 3. Sidepass over genstand, fx en bom. Valgfri placering.
 4. Kompas øvelse. Placering ved siden af hestens skulder. Stå ved siden af hesten med fokus i samme retning. Drej på stedet en kvart omdrejning og dirigerer derefter hestens bagpart ind mod dig uden at du flytter din ben. Gentag 4 gange til du og hesten vender som i gjorde da i startede.
 5. Valgfri øvelse. Du kan vælge mellem at vise en versade, traversade, eller renversade, alt efter hvor din hest er kommet til i træningen. Må vises på lige spor eller volte. Hvis hesten endnu ikke er kommet så langt i sin træning kan en kontra versade accepteres, men ikke give fuld point. Valgfri placering uanset øvelse.

Udstyr: valgfrit. Du kan vise hesten med bid, i kapsun, i grime, rebgrime, bidløst hovedtøj eller i liberty, med eller uden pisk, alle længder. Du kan bruge en tøjle eller et almindeligt træktov. Det er op til dig.  

Du bliver bedømt på følgende områder:
Harmoni
Signalgivning
Hestens forståelse af opgaven
Præcision

Se video om Sideværtsklassen

Det praktiske:
Der er et begrænset antal pladser i hver klasse, du har reserveret din plads når vi har modtaget betaling. Du har indtil d. 7 marts med at indsende din video af dit program med www.wetransfer.com til BÅDE Julie og Pia email adressen juliekhoffmann@live.dk og piamotawea@live.dk Skriv dit og hestens navn på overførslen. Du vil få en email retur fra os når vi har modtaget din overførsel. Får du ikke en email retur skal du kontakte os gennem facebooksiden.
Vi bedømmer løbende, så send gerne så snart din video er klar for at undgå lang ventetid på resultatet.
Videoen skal være filmet ud i et stykke, så der ikke er klippet mellem øvelserne. Vi vil gerne have lyd på så vi kan bedømme dine audiotive signaler. Du må gerne bruge musik på din video så fremt det ikke overdøver lydsporet og evt audiotive signaler. Du må meget gerne pynte dig selv og din hest eller klæde jer ud.
Når du sender os din video giver du os automatisk tilladelse til at dele denne på sociale medier med mindre andet står udtrykkeligt skrevet.

Rosetter og præmier:
Mængden af deltagere vil afgøre hvor mange rosetter der vil være.
Der vil være rosetter til de første 10 placerede ved mindst 25 tilmeldinger. Kun til de første 5 ved minde end 25. Kun til første pladsen ved mindre end 10 tilmeldte.
Vinderne vil modtage nogle fine sponsorerede præmier fra blandt andet Nordic Horse. Se mere på vores facebooksiden

Bor du i udlandet skal du selv betale for fragt af din roset og præmie.

Julie Keller and Pia Motawea invites you to participate in an online Horsemanship competition with the purpose that we can train our horses together, geek out on the detail and achieve greater harmony with our horses. Test and revisit your basic training and show us your most beautiful horsemanship.

We are offering 2 classes where anyone can participate.

Each class is 75  danish kr. Which is approximately 10,7 euros and if you want to pay a bit extra ( 25 danish kr. Approximately 3,3 euros) you can get a detailed critique with helpful tips for your training from the judge you wish. The site we use for signing up will also charge some small additional fees for their services.

Horse in Harmony class
This class is inspired by Danish/German horsetrainer Ute Lehmann and her Harmony class. We took a couple of our favorite easy exercises that are suitable for horses age 3 and up. The judges are qualified to evaluate these exercises and allowed to use the logo as they have both taken the Horse in Harmony trainer education with Ute.

In this class you must show the following exercises:

 1. In hand steering with reins. Show start, stop and backing up at least 3 steps. Position must be behind the horse’s shoulder but otherwise free of choice.
 2. In hand steering with reins. Show walking the horse in a figure eight. Position must be behind the horse’s shoulder, but otherwise free of choice.
 3. Parking and mounting. Go to a mounting block. (any safe object will do.) Tell the horse to come sideways to you and mount carefully and gently.
 4. Ride a few steps forward, show stop and back up at least 3 steps.

Equipment: free choice. Vi recommend a regular halter with a rein and a dressage whip. You can also use a rope halter, a cavesson, a bitless bridle or a bridle with bit.  You can use regular reins or long reins if you prefer. If you use a harsh bit it will draw down your score.

You will be judged on the following criteria:
Harmony
Signaling
The horses understanding of the exercise
Precision

Sidepass class
Are you ready to geek out on the lateral work? This class is suitable for horses age 2 and up.

In this class you must show the following exercises:

 1. Moving the shoulders. we would like to see a bit of a bend on the horse. Position free of choice.
 2.  Moving the haunces. we would like to see a bit of a bend on the horse. Position free of choice.
 3. Sidepass over an obstacle, fx a pole. Position free og choice
 4. compass exercise. Start with you and the horse facing the camera, You then turn 45 degrees so you face the horse and direct the horses hindquarters towards you until you stand side by side again. Take a short break, and then repeat. Repeat again until you are back at your starting position facing the camera.
 5. One free of choice exercise, choose between shoulderin, haunces in, or renvere. If the horse is not yet educated for this a contra shoulder in (facing the fence) is acceptebale, but will not be able to get maximum points.

Equipment: Free choice. You can show the horse in halter, with a bit, in a bitless bridle, in a rope halter, at liberty with reins or on a leadline, with or without a whip. It is up to you.

You will be judged on the following criteria:
Harmony
Signaling
The horses understanding of the exercise
Precision

All the practical:
There is a limited number of spots available in each class. You have reserved your spot once we receive payment. You have until the 22nd of february to sign up, and until the 7th of march to send in your video of your program with www.wetransfer.com to BOTH Julie and Pia on email  juliekhoffmann@live.dk and piamotawea@live.dk Remember to put your name and your horses name in the text box when transferring.
We judge on an ongoing basis so we urge you to send in the video as soon as you are ready to avoid a long waiting time for the results.

We would like to see that the video is filmed out in one piece and not cut together by multiple clips. We need the audio to be on so we can assess voice cues. You can add music to your video as long as it does not tone out the audio and any voice cues.

When sending us your video, you automatically give us permission to share your video on social media unless otherwise expressly stated.

Ribbons and prices:
The amount of ribbons given out will depend on the number of participants. With at least 25 participants there will be ribbons for the 10 best placed. Only 5 ribbons will be given out with less than 25 participants, and only first place will be given a ribbon with less than 11 participants.
The winner of both classes will receive a sponsored gift.
There will be a few sponsored gifts for the best in each class.

If you do not live in Denmark you will have to pay for shipping of the prices.

Arrangørens kontaktinfo

Julie Keller


Mødested/startsted

7362 Hampen
Danmark Vis på kort Navigér hertil


Nærmere præcisering: Online/virtuelt event