MHOF2021 WR status

13. - 16. maj 2021

33 tilmeldte

Vi kommer erbjuda:

  • T1
  • V1
  • T2
  • F1
  • P2
  • P3
  • PP1

Detaljerad info kommer ca 1 vecka innan om riktlinjer och restriktioner i facebook evenemanget.

Anmälan är bindande men det går bra att sälja sin plats fram till 3 dagar innan tävlingen startar.

Info från TS om vilka som får tävla:
Tillfälliga regler för tävlingsverksamhet Islandshäst

Svenska Islandshästförbundet inför tillfälliga regler för vilka som får tävla på officiella tävlingar fram till den 30 juni 2021.
Reglerna baseras på den föreskrift som Folkhälsomyndigheten beslutat om och gäller från och med 1 april, 2021.

Syftet med de tillfälliga tävlingsreglerna är att ge förutsättningar för att genomföra ridsporttävlingar på ett så säkert sätt att smittspridning minimeras, samtidigt som de sportsliga villkoren för tävling upprätthålls.

I föreskrift HSLF-FS 2020:12 regleras idrott på följande sätt:
Idrotts- och fritidsaktiviteter är viktiga för folkhälsan men bör bedrivas på ett sätt som minimerar risken för smitta. Personer födda 2004 eller tidigare bör därför vid sådana aktiviteter:
1. hålla avstånd till varandra
2. inte dela utrustning med varandra
3. när det är möjligt, genomföra aktiviteten utomhus
4. undvika gemensamma omklädningsrum
5. resa till och från aktiviteten individuellt
6. utföra aktiviteten i mindre grupper

Särskilda regler gäller för personer som ägnar sig åt elitidrott.

TS definierar elit inom förbundets verksamhetsområde såsom;
Ryttare som:
1. innehar F-skattsedel/ är anställd i hästverksamhet och/eller
2. har kvalat till SM, eller nivå 1 (elitklass) någon gång 2017-2020.
Kvalpoängen/tiden ska motsvara den åldersklass man tillhör 2021 och gäller för den disciplin man uppnått kvalpoäng i (GK, respektive sport).

Ryttare som uppfyller elitkravet tillåts tävla på de arrangemang som hålls under aktuell period. För de ryttare som inte uppnått
elitklassificering i sin respektive åldersgrupp kommer digitala kval till nivå 1 (och därmed elitklassning) att erbjudas via TS  nder
våren.
Överskottet från onlinekvalen kommer gå till landslaget.
Ovanstående definition kan komma att ändras under pågående säsong vid nya samhällsdirektiv.

Varmt välkomna !

Arrangørens kontaktinfo

Sundabakki Islandshästcenter


Mødested/startsted

Lyngbyvägen 60-94
29772 Everöd
Sweden Vis på kort Navigér hertil