DM Alrid 2021

4. - 5. september 2021

40 tilmeldte

Dansk Islandshesteforenings sportskomite og arrangørgruppen DM Alrid 2021 inviterer til DM i Alrid på Langtved

DM ALRID den 4. og 5. september 2021

Det glæder os at Covid-19 restriktionerne er lempet så meget, at det nu er muligt at afholde DM i Alrid 2021. Beslutningen om at afholde DM er kommet lidt sent, hvilket betyder, at det får indflydelse på arrangementet, så vi i år afvikler det i en "light-udgave".

Der er således ikke aftensmad lørdag aften, morgenmad og frokost udleveres portionspakket mod forudbestilling og -betaling.
Selve det sportslige indhold er naturligvis det velkendte for Alrid: pålidelige, villige, samarbejdsvillige, modige, stærke, udholdende og robuste heste – og ryttere; der kan ses i udholdenhed, terrænlydighed, lydighed, gangarter og hurtighed, både på baner og i terræn hos Langtved Isheste, i den smukke Jyske Ås. Samt en meget stor gruppe hjælpere der er forudsætningen for at det kan lykkes.

Der udbydes følgende klasser:

 • DM-klassen AL1
 • AL2, AL3 og AL4

Der rides efter ALRID-reglement 2020 og FEIF Rules and Regulations 2021.
AL2, AL3 og AL4 kan rides både individuelt og i hold. Udholdenheds- og terrænlydighedsruterne er i terræn omkring Langtved. Lydighed rides i 20x40 m ridehal, medie til afspilning af musikprogram: MP3 musikfil på USB-stick mærket med navn. Gangarter rides på 250 m ovalbane og hurtighedsdisciplinen afvikles på 200 m kommunal grusvej tæt ved stævnepladsen.

Tilmeldingen åbner på SPORTI:

 • For AL1: 15.7.2021 kl. 18.00
 • For AL2, AL3 og AL4: 18.7.2021 kl. 18.00

Tilmeldingen lukker den 19.8 kl. 20.00, eller når der er fyldt op. Der er plads til maksimalt 70 deltagere. Der kan ændres klasse og/eller hest til og med 19.8, derefter opkræves der et gebyr på 200,- kr pr. ændring. Seneste dato for ændringer er dog den 25.8, og ændringer er forbeholdt at det passer med tidsplanen osv. Man kan ikke få refunderet startgebyr uden dyrlæge-/lægeerklæring, og der betales ikke refusion for tilkøb og SPORTI gebyr. Det er ikke muligt at sælge sin plads til anden side.

Startgebyr er 1080,- kr. (eksl. SPORTI gebyr) pr. ekvipage. Dette inkluderer:

 • Campering (uden strøm)
 • Kaffe/the begge dage

Der er mulighed for følgende tilkøb:

 • Fold til 1 hest (150kr for fredag aften til søndag) hegn og strøm medbringes
 • Boks til 1 hest (600kr for fredag aften til søndag)  inkl. halmstrøelse. Begrænset antal: 26 bokse
 • Morgenmadspose 35,-kr
 • Lørdags-sandwich 65,-kr
 • Søndags-lunchboks (inkl. salat+brød) 65,-kr

Hver rytter skal medbringe en officiel stævnehjælper over 18 år.
Hjælperen bliver tildelt opgaver ifm. stævnets afvikling, f.eks. forhindringsdommer, dommersekretær, ledvogter, cafeteria m.fl. Hver hjælper skal stå til rådighed mindst 1 hel dag, men kan dog få opgaver begge dage. Hjælperen får frokostpakke, kaffe/the hver dag.

Hvis rytteren ikke har en hjælper, kan man betale sig fra det ved tilmeldingen (400,- kr).

Program:

Camping og tjek-ind er mulig fra fredag kl. 15.00 (sekretariatet lukker kl. 21.00).

Stævnet starter lørdag med tjek-ind, ryttermøde og banegennemgang.
Lørdag: udholdenhed og terrænlydighed.
Søndag: lydighed, gangarter og hurtighed.
Tidsplaner, kort over udholdenheds- og terrænlydighedsruter samt ridehastighed vil være tilgængelige på opslagstavlen på stævnepladsen og mailes til deltagerne senest 24 timer inden stævnet. Rytterhåndbog mailes til deltagerne senest 1 uge før stævnet.
Der er reg. beslagsmed til stede på Langtved begge dage.
Alle ryttere, uanset klasse, skal have rytterlicens som købes via SPORTI og skal oplyses ved tilmelding. Der kræves A-licens for DM-klassen og D-licens for AL2, AL3 og AL4. Regler for rytterlicens findes på islandshest.dk.
Det er en selvfølge, at der ikke må komme heste, der har været i forbindelse med sygdom de sidste 3 uger inden stævnet. Ved ankomst skal der forevises hestepas og vaccinationskort. Udfyldelse af Tro- og Loveerklæring foregår elektronisk ved tilmelding.
Al ridning er på eget ansvar.

Der er brug for mange hjælpere, særligt forhindringsdommere lørdag. Hjælpere får gratis frokostpakke, kaffe/the på dagen samt campering. Skriv en mail til: linehesselvig@gmail.com hvis du har lyst til at være hjælper.
Ved spørgsmål kontakt stævneledelsen:
Mette Borresen 29425341

Deltagerpris kr. 1080,- ekskl. SPORTI administrationsgebyr.

Arrangørens kontaktinfo

Dansk IslandshesteforeningSe arrangørklubberne på SPORTI

Dansk Islandshesteforening
Klub Langtved

Mødested/startsted

Dybvadvej 124
9740 Jerslev J
Danmark Vis på kort Navigér hertil