Jökulls Bededags Stævne DRL/WRL (ABD)

13. - 15. maj 2022

Hermed inviteres I til stævne hos Stald Birkegaarden, Djursland.

Denne gang håber og tror vi på at vi kan afholde et stævne på helt almindelige vilkår og sætter alle sejl til. Men….. vi ved ikke hvordan verden ser ud til den tid. Det har før ændret sig med kort varsel, så vi tager stadigt forbehold for de til enhver tid gældende Corona restriktioner, så kan der komme ændringer. Så vi må alle være lidt fleksible og omstillingsparate. Men det er vi jo efterhånden vant til :-D

Om stævnet:
Der rides efter FIPO 2022 med danske særregler.

Alle ovalbanediscipliner undtagen Sport A rides med flere ekvipager på banen.

Dette stævne er et WRL (A klasser) + DRL (A + B klasser) stævne med A,B,D klasser.

Klasserne fordeler sig således og der skal indløses en rytterlicens, der passer til de klasser, man ønsker at ride. Se mere på www.islandshest.dk.

Sport A (WRL/DRL): 5.1, 4.1, T.1, T.2, PP1, P2
Sport B (DRL): 5.2, 4.2, T.3, T.4, PP1, P2
Sport D: 4.5 junior+ungrytter, 4.5 senior , 4.5 Upcoming, 4.3, T.7 junior+ungrytter,  T.7 senior, T.8 Upcoming, T.5 og T.5Light

Aldersgrænse for Juniorer og Ungdoms-ryttere:
Junior er du til og med det kalenderår du fylder 15 år.
Ungdoms-rytter er du fra det kalenderår du fylder 16 år og til og med det kalenderår du fylder 21 år.

Upcoming klasserne er for unge heste årgang 2016 & 2017, der ikke har den store stævne erfaring og skal ud og prøve at være med til stævne.

For at ride A-klasserne, skal man opnå kvalificerende resultater fra sport B.

Se kvalifikationskrav og betingelser for 2021 på Dansk Islandsheste forenings hjemmeside: www.islandshest.dk.

Du kan læse mere om klasserne på vores hjemmeside.

Dommerteam:
Kommer snart på hjemmesiden.

Vaccinationsregler:
De officielle regler fra Feif og Dansk Islandsheste forening følges. Se mere her: www.islandshest.dk

Hjælpertjans:
Alle der tilmelder sig stævnet, vil få tildelt en hjælpertjans. Uden hjælpere, intet stævne!
Kan man, af en eller anden årsag, ikke hjælpe til, må man finde en anden til at tage tjansen.

Ønsker man at frikøbe sig fra en hjælpetjans, koster dette kr. 250,00. Dette angives og betales ved tilmelding.

Tilmeldingsfrist:
Tilmeldingsfrist for ordinær tilmelding: 1/5-2022 kl. 20.00, hvor det vil blive afgjort om stævnet afholdes.

Eftertilmelding:
Eftertilmelding kan foretages indtil d. 9/5-2022 kl. 20.00 i det omfang der er pladser i de ønskede klasser.

Dette vil udløse et ekstra tilmeldingsgebyr på kr. 200,-

Det vil være muligt at tilmelde sig på venteliste, hvis klasserne fyldes op. Dette udløser ikke ekstra tilmeldingsgebyr. Ved framelding fra eller suspendering af venteliste, refunderes din betaling, dog ikke Sporti gebyr.

Ændringer til en tilmelding (volte/klasse/hest etc) er gratis frem til 1/5-2022 kl. 20.00 – herefter koster de kr. 200,00 stk.  Betales via MobilePay inden ændringen foretages.

Info om bokse og folde:
Hvis du bestiller boks efter du har tilmeldt, vil du komme på venteliste. Det afklares så hvorvidt du har fået en boks når tilmeldingsfristen for bokse udløber.

Tilmeldingsfrist for bokse er d. 9/5-2022 kl. 20.00. Herefter vil det ikke være muligt at bestille boks!

Hingste SKAL stå i boks.

Der er et begrænset antal bokse og disse tildeles først og fremmest til hingste da disse SKAL stå i boks, hvis de skal være på pladsen.
Såfremt du bestiller en boks uden at få den tildelt, vil du få besked hurtigst muligt.

Efterlades en boks uden at være udmuget, udløser dette et strafgebyr på kr. 750,00. Regningen sendes direkte til jer fra Stald Birkegaarden.

Det er ikke tilladt at have flere heste i samme boks.

Boksene tildeles efter en boksplan, der ophænges ved stalden og udleveres ved Tjek In. Der må ikke ændres i boksplanen.

Fold er 10x10 m pr hest og der må kun være 1 hest pr. fold, men man må gerne sætte flere folde sammen, hvis flere heste skal å sammen. Man skal selv medbringe foldmateriale og strømgiver til hegn. Heste på fold SKAL være forsynet med telefon nr på ejeren.

Foldene opsættes på et nærmere anvist område. Foldområdet SKAL afleveres rengjort for hø/halm og pærer.

Foreløbigt Program (ændringer kan forekomme):
Fredag d. 13/5-2022 Udtagelse gangartsklasser + P2A & B
Lørdag d. 14/5-2022 Udtagelse Tøltklasser + PP1
Søndag d. 15/5-2022 FINALER

A-finaler ved minimum 10 deltagere i en klasse. B-finaler rides ved mere end 15 ryttere i en klasse, såfremt tidsplanen tillader det.

Vi forbeholder os ret til at aflyse klasser med få tilmeldte.

Det tilladt at ankomme til stævnepladsen fra torsdag d. 12/5-22 kl 16.00.
Vær opmærksom på at det ikke er muligt at ride på ovalbanen før stævnet starter. Det er tilladt at trække hesten rundt på banen i tidsrummet 16.00 – 18.30 d. 12/5 og ellers når det er angivet i programmet.
Det er tilladt at benytte ridehallen og vejene omkring området, hvis dette ønskes.
Mere info følger i infobrevet der udsendes ca 1 uge før stævnet.

Indtjek:
Der vil være online tjek ind til dette stævne, hvilket betyder at I selv skal sørge for at være tjekket ind senest 1 time før start.
Mere info følger.

Priser:
Tilmeldingsgebyr: kr. 700,00 pr. ekvipage inkl. fold. (Jökull medlemmer får kr. 100,00 i rabat) + Sporti gebyr.

Startgebyr pr klasse:
D- klasse junior & Ungrytter: kr. 75,00
D- klasse senior: kr. 125,00
D-klasse Upcoming: kr. 125,00
B- klasse: kr. 175,00
A- klasse: kr. 275,00
Pasklasser: kr. 125,00

Fold og Boks:
Boks tors-søn: kr. 850,00 (folden bortfalder ved køb af boks)

Hingste SKAL stå på boks.

Camping/overnatning:
Det er muligt at sætte telt eller campingvogn op på et nærmere anvist område på pladsen.

Der er toilet/badfaciliteter i ridehallen.

Pris for Camping (fre – søn)
Pr. enhed uden strøm: kr. 450,00
Pr. enhed med strøm:  kr. 550,00

Pris for Camping (tors – søn)
Pr. enhed uden strøm: kr. 525,00
Pr. enhed med strøm:  kr. 650,00

Fællesspisning:
Det vil være muligt at købe aftensmad på pladsen både fredag og lørdag, efter forudgåede tilmelding. Planen er at lave et lidt festligere måltid lørdag.
Mere info følger.

Fritagelse for hjælpertjans:
Frikøb af hjælpertjans: 250,00 (udeblivelse fra hjælpertjans udløser også en bøde på 250,00)

Øvrigt:
Følg med på vores hjemmeside og Facebook, hvor forskelligt info vil blive opslået. 

Programmet og generelle informationer vil blive sendt til jeres E-mail ca. en uge før stævnet.

Sidste frist for ordinær tilmelding vil være d. 1/5-2022 kl. 20.00, husk at din tilmelding først er gældende ved registreret betaling. Herefter vil der være åbent for eftertilmelding frem til d. 9/5-2022 kl. 20.00 i det omfang der er pladser.

Framelding og refundering:
Før 1/5-2022 kl. 20.00:
Pladsen refunderes ved fremvisning af læge- eller dyrlægeerklæring. Tilbagebetalingen fratrækkes Sporti gebyr og et administrationsgebyr på 100,00.

Efter 1/5-2022 kl. 20.00
Ved fremvisning af læge eller dyrlægeattest vil du kunne få refunderet dit tilmeldingsgebyr. Det vil ikke være muligt af få refunderet startgebyret for de klasser du er tilmeldt.
Evt tilkøb i form af boks/fold og fælles spisning vil blive refunderet fratrukket et administrationsgebyr på 50,00 kr

Det er tilladt at sælge eller videregive pladsen til en anden ekvipage. Dog skal disse overholde eventuelle kvalifikations- og/eller medlemskrav.

Cafeteria:
Hvis det er muligt, vil der være cafeteria på fredag-søndag. Her kan købes morgenmad og frokost, samt drikkevarer og snacks hele weekenden.

Corona restriktioner
Vi håber og tror på at det vil være muligt at gennemføre stævnet som beskrevet her, men da vi ikke kender de restriktioner der måtte gælde til den tid, tages der forbehold for disse. Det betyder at vi vil tilpasse stævnet til de gældende regler og vi vil gøre alt vi kan for at afvikle det.

Vi glæder os til at se jer til et hyggeligt og spændende stævne!

Med venlig hilsen
Stævneudvalget, Jökull
Stævneleder: Bettina Vestergaard, tlf: 6170 9330 / Bettina@jokull.dk
Dommeransvarlig: Anders Ditlev, tlf: 2169 3600
Hjælperplan: Anders Ditlev, tlf: 2169 3600

Arrangørens kontaktinfo

Islandshesteklubben JökullSe arrangørklubben på SPORTI

Jökull

Mødested/startsted

Stald Birkegaarden
Jeshøjvej 1 Feldballe
8410 Rønde
Danmark Vis på kort Navigér hertil