ASKA: Generalforsamling

Søndag den 6. februar 2022

Tilmelding til generalforsamling for ASKA Islænderklubben Aarhus Syd 2022

Generalforsamlingen afholdes i Herskabsstalden, Vilhelmsborg Allé 1, 8320 Mårslet, søndag d. 6. februar 2022 kl. 16.00.

Indkaldelse til generalforsamlingen sendes til alle medlemmer af ASKA senest en måned inden via den mail, der er tilknyttet sporti.

Tilmelding via sporti senest d. 2. februar 2022. Det er selvfølgelig gratis at deltage. Du kan tilmelde dig generalforsamlingen eller generalforsamling og efterfølgende fællesspisning og bankospil.

Der vil blive taget de fornødne forholdsregler så gældende covid-19 regler overholdes. Vi forbeholder os dog retten til at ændre generalforsamling og efterfølgende bankospil til online format, såfremt fysisk afholdelse ikke er mulig.

Program

 • Kl. 16.00 Generalforsamlingen 2022 åbnes
 • Kl. 16.50 Forventet afslutning af generalforsamling 2022
 • Kl. 17.00 Præsentation af ASKA’s udvalg og aktivitets årshjul for 2022
 • Kl. 18.00 ASKA er vært for fællesspisning
 • Kl. 18.45 Bankospil med spændende sponsorpræmier på højkant

Dagsorden for generalforsamlingen

 1. Valg af dirigent og referent til generalforsamlingen
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab
 4. Forelæggelse af budgetforslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Indkomne forslag - forslag skal være formanden i hænde senest d. 23. januar 2022. Evt. forslag sendes til pernille.svendsen@gmail.com
 7. Valg til bestyrelsen samt suppleanter
  1. Valg til bestyrelsen for 2 år - Aimie Bjørnsholm - modtager genvalg
  2. Valg til bestyrelsen for 2 år - Pernille Maj Svendsen - modtager genvalg
  3. Valg til bestyrelsen for 2 år - Siri Fog - modtager genvalg
  4. Valg som suppleant til bestyrelsen for 1 år - Lise Uhre Pless - genopstiller ikke
  5. Valg som suppleant til bestyrelsen for 1 år - Vakant
 8. Valg af revisorer
  1. Valg af revisor for 2 år
 9. Eventuelt

Alle medlemmer af klubben er mødeberettigede på generalforsamlingen. Kun fremmødte medlemmer er stemmeberettigede. Ikke myndige medlemmer kan repræsenteres af forældrene.

Har du lyst til at træde ind i bestyrelsesarbejdet, så hører vi gerne fra dig og fortæller mere om hvad det indebærer. Se kontaktoplysninger på nuværende bestyrelsesmedlemmer på vores hjemmeside aska-islandshesteklub.dk.

Vi håber at se mange af jer medlemmer til en eftermiddag og aften med en snak om og gode ideer til vores klub.

Vel mødt,
ASKA’s bestyrelse

Arrangørens kontaktinfo

ASKASe arrangørklubben på SPORTI

ASKA

Mødested/startsted

Herskabsstalden, Vilhelmsborg
Bedervej 101
8320 Mårslet
Danmark Vis på kort Navigér hertil