Skári: Generalforsamling 2022

Fredag den 11. februar 2022

Kære medlem af Skári

Hermed indbydelse og program til vores generalforsamling
fredag den 11. februar 2022.

Generalforsamlingen afholdes igen i år på Debelmose Isheste,
Debelmosevej 3, Borris 6900 Skjern

Program
Kl. 17.00:
Foredrag af Annemette Grønbæk Andersen, foder- og produktkonsulent fra Equidan Vetline. Hun taler om fodring af vores nøjsomme heste.

Kl. 19.00:
Fællesspisning og kaffe
Der er loppemarked i stalden, hvis der er nogen, der har noget godt, de gerne vil sælge. Debelmose Rideudstyr er også åben og giver 10 % til alle medlemmer denne aften og fremadrettet.

Kl. 19.45:
Generalforsamling

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af protokolfører
3. Fastsættelse af dato for næste års generalforsamling
4. Formandens beretning
5. Fremlæggelse af revideret regnskab
6. Behandling af indkomne forslag til vedtægtsændringer.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg er
Merete Jensen, modtager genvalg
Dorrit Thøstesen, modtager genvalg
Helga Rude Nielsen modtager genvalg
Tinna Bronton Slebsager udtræder af bestyrelsen
8. Valg af to suppleanter
9. Valg af to revisorer

10. Næste års program. Følgende punkter er allerede på programmet
a. Borris Hede-tur, lørdag den 16. april
b. Ridelejr på Rødstenskær den 25-27 marts.
c. Skári klubstævne 25. juni.
d. Gædningakeppni stævne, 2-3. juli
e. Høvejstur
f. DI stævne på Debelmose 25-28. august (hvor Skári er medarrangør)
g. Husbyklit-tur, lørdag den 15.oktober kl. 10.00
h. Hubertusjagt søndag den 6.november
i. Juletur, lørdag den 26.november kl. 13.00 fra Rødstenskær

11. Fastsættelse af kontingent
12. Eventuelt

Middagen koster 185 kr. Skári er vært for kaffe/te og kage.
Drikkevarer købes på stedet.
Tilmelding og betaling af middagen sker på Sporti
Sidste tilmeldingsfrist 7. februar

Vi i Skáris bestyrelse ser frem til en hyggelig aften sammen med jer alle.
Vel mødt.

Arrangørens kontaktinfo

SkáriSe arrangørklubben på SPORTI

Skari

Mødested/startsted

Debelmose Isheste
Debelmosevej 3
6900 Skjern
Danmark Vis på kort Navigér hertil